Cleaves Securities venter at shippingoppturen fortsetter

Shippingaksjene har steget kraftig, men det er mer å gå på, mener Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities.

FESTEN ER SLETT IKKE OVER: Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities ser fortsatt mange kjøpsmuligheter i shippingsektoren, men reduserer eksponeringen i tørrlast noe til fordel for økt vekting i gassfrakt. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

– Basert på en ekstremt god inntjening ser vi potensial for utbyttefest både i oljetank og gassrederier med VLGC-eksponering fra og med fjerde kvartal, sier shippinganalytikeren.

I gjennomsnitt estimerer meglerhuset at tankrederiene betaler tilbake rundt 20 prosent av dagens markedsverdi før slutten av 2020, mens tilsvarende for VLGC-rederiene er rundt 30 prosent.

Den sterke rateoppgangen i råoljetankmarkedet har gitt et solid løft for aksjekursene i Frontline og flere av de andre børsnoterte tankrederiene. Det betyr imidlertid ikke på noen måte at de gode tidene er over, ifølge meglerhuset Cleaves.

Kjøp på 21 av 25

I en fersk oppdatering mandag – Shipping Quarterly: Multi-Year Highs – opererer analysesjef Joakim Hannisdahl med kjøpsanbefalinger på 21 av 25 aksjer i sektoren. De øvrige fire, blant dem Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) og gassrederiet Awilco LNG, får en «hold»-anbefaling.

– NAT har allerede steget kraftig og nådd vårt kursmål på 4,1 dollar. Vi mener at investorene som vil eie tank har større oppside i flere av de andre rederiene, sier Hannisdahl.

Blant dem er John Fredriksens Frontline og Arne Fredlys Hunter, med kursmål som ligger henholdsvis 40,4 og 56,9 prosent over sluttkursene i New York og Oslo fredag. For greske Okeanis Eco Tankers ser Cleaves en oppside på 70,7 prosent målt mot sluttkursen på Oslo Børs ved inngangen til helgen.

– Tankmarkedet er kjempesterkt akkurat nå. Fredag ble det meldt om en slutninger på rundt 300.000 dollar dagen for VLCC-er, det vil si et skip på rundt 300.000 dødvekttonn.

– En stor del av denne flåten er rammet av amerikanske sanksjoner, i tillegg til at vi ser en signifikant risikopremie etter flere angrep i Midtøsten. Det bidrar til å sende et marked som allerede er sterkt fundamentalt sett ytterligere opp, sier Hannisdahl.

Nedjusterer i tørt

Når det gjelder tørrlast velger Cleaves å nedjustere kursmålene på flere av selskapene, mens to aksjer også nedgraderes fra «kjøp» til «hold». For Fredriksens Golden Ocean Group og Star Bulk – som begge handles på Oslo Børs – opprettholdes både anbefalinger og kursmål uendret. Her er oppsiden til kursmålene henholdsvis 45,2 og 35,1 prosent dersom man legger sluttkursene fredag til grunn.

For Tor Olav Trøims tørrlastrederi 2020 Bulkers oppjusteres kursmålet fra 90 til 102 kroner og anbefalingen endres fra «hold» til «kjøp». Her er oppsiden 24,4 prosent.

PENGEMASKINER: I dagens marked er VLGC-ere – Very Large Gas Carriere, skip som kan laste rundt 85.000 kubikkmeter flytende petroleumsgasser – sikre vinnere. Foto: BW LPG

Cleaves ser også muligheter i gass, der Fredriksens Flex LNG og Avance Gas får klare kjøpsanbefalinger med en oppside på 45,2 og 87,9 prosent etter at kursmålene er nedjustert fra 185 til 151 kroner for Flex og oppjustert fra 67 til 81 kroner for Avance Gas.

Også Sohmen-familiens BW LPG er verdt å putte pengene i, ifølge analysen. Her er kursmålet jekket opp fra 89 til 108 kroner, som gir et stigningspotensial på 77,9 prosent dersom man tar utgangspunkt i sluttkursen på børsen fredag ettermiddag.

– LNG durer videre og ratenivåene kan nå all-time high før året er omme, samtidig som det fundamentale ser sterkt ut. Det samme er egentlig tilfelle i LPG-farten, sier Hannisdahl.

Portefølje-vinner

Cleaves opererer med en anbefalt portefølje der 42 prosent nå investeres i aksjer som er eksponert i råoljetank, mens allokeringen mot både LNG- og LPG-fart økes med 2 prosentpoeng til 28 og 12 prosent. Det skjer på bekostning av tørrlasteksponeringen, som trekkes ned fra 22 til 18 prosent.

– Vi venter at denne porteføljen skal gi en avkastning på 48 prosent de neste 12 månedene, sier Hannisdahl.

De siste fem årene har Cleaves’ shippingportefølje gitt en samlet avkastning på 136 prosent, som er nesten fem ganger bedre enn de fysiske shippingmarkedene og konsensusestimatene.

– Det er fullt mulig å tjene penger på shippingaksjer selv i dårlige markeder, men da er det viktig å være selektiv. Nå er de fundamentale forholdene gode og nær sagt alle aksjene stiger, sier Hannisdahl.