Clarksons Platou Securities dobler kursmålet på Nordic American Tankers

Clarksons Platou Securities mener aksjonærene i Nordic American Tankers kan se frem til solide utbytter fremover. Kursmålet dobles.

UTBYTTEMASKIN IGJEN? Herbjørn Hanssons tankrederi nyter et knallsterkt tankmarked, og vil kunne øke utbyttene betydelig fremover.  Foto: Brian Cliff Olguin
Shipping

Herbjørn Hansson tankrederi Nordic American Tankers (NAT) er godt kjent for sin utbyttepolitikk, og er nå oppe i 88 kvartaler på rad med utbytteutbetalinger til aksjonærene.

De siste årene er imidlertid utbetalingene blitt mindre og mindre på grunn av et vedvarende svakt tankmarked. Siden slutten av 2017 har kvartalsutbyttene på mellom én og fire cent pr. aksje vært av mer symbolsk karakter.

Nå er imidlertid vinden i ferd med å snu for det rendyrkede suezmax-rederiet.

Ratene i suezmax-segmentet har i løpet av den seneste måneden mangedoblet seg til mer enn 150.000 dollar pr. dag, og mye tyder på at de vil holde seg høye også fremover.

Dobler kursmålet

Meglerhuset Clarksons Platou Securities mener derfor at investorene bør være forberedt på  betydelige utbytter fra rederiet de neste kvartalene.

«Utbyttemaskinen er tilbake», skriver meglerhuset i en oppdatering der kjøpsanbefalingen gjentas, mens kursmålet dobles til 6 dollar pr. aksje.

Til tross for at NAT har steget med 142 prosent på børsen i New York siden bunnen 3. september, øyner Clarksons Platou en oppside på ytterligere 45 prosent fra sluttkursen fredag.

«Vi mener NAT er en overbevisende investering utstyrt for å kapitalisere på den nåværende styrken i suezmax-markedet», skriver meglerhuset. Det venter at markedet vil være sterkt en god stund fremover, noe som igjen vil bidra til en betydelig økning i rederiets kontantstrøm.

Stor utbyttekapasitet

Med det nåværende markedet venter Clarksons Platou at rederiets 20 heleide suezmax-tankere vil dra inn såpass med penger at gjelden kan reduseres betydelig, i tillegg til at aksjonærene får pene utbytter. Meglerhuset ser heller ingen grunn til at investorene skal frykte potensielt utvannende egenkapitalutvidelser.

Dersom NAT oppnår rater på 100.000 dollar dagen resten av fjerde kvartal, vil snittet bli over 80.000 dollar. Det vil ifølge Clarksons Platou generere en kontantstrøm fra driften på 0,85 dollar pr. aksje og et utbyttepotensial på minst 0,41 dollar.

For 2020 venter Clarksons suezmax-spotrater på 40.000 dollar pr. dag, et anslag de selv omtaler som konservativt. På det nivået vil NAT ha en utbyttekapasitet på 0,61 dollar pr. aksje, ifølge meglerhuset.

nordic american tankers
herbjørn hansson
clarkson platou securities
kjøpsanbefaling
tankrederi
suezmax
Nyheter
Aksjeanalyse
Shipping
Børs
Aksjeanalyse