BW Group vil selge 7 millioner aksjer i BW LPG

HELOMVENDING: BW Group snur i BW LPG fra å kjøpe aksjer til nå å ville selge 7 millioner av dem. Foto: BW LPG

BW Group Limited har engasjert Skandinaviska Enskilda Banken som tilrettelegger for å se på muligheten for å selge inntil 7.000.000 aksjer i BW LPG gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, melder selskapet mandag.

Får BW Group 60 kroner aksjen casher selskapet med det inn 420 millioner kroner.

Salget av aksjer tilsvarer inntil omtrent 5 prosent av de utestående aksjene i BW LPG og BW Group forplikter seg til å ikke selge flere aksjer for en periode på 60 dager.

Bokbyggingsprosessen vil henvendes til institusjonelle og profesjonelle investorer og minimumsordre og allokering har blitt satt til et antall aksjer som tilsvarer en aggregert kjøpspris på 100.000 euro, melder selskapet.

BW Group har økt sin aksjebeholdning i BW LPG de seneste 18 månedene og hensikten med salget er ifølge børmeldingen å returnere fri flyt til markedet og øke likviditeten i aksjen.

BW Group vil beholde en eierandel på 42 prosent, tilsvarende 59.764.262 aksjer i selskapet og "er veldig positive til det fundamentale i LPG-markedet".

Salget ventes å være gjennomført i løpet av mandag kveldog transaksjonen er forventet å bli allokert og priset før åpning på Oslo Børs den 15. oktober 2019, melder selskapet.

BW LPG endte opp 1,4 prosent til 61,50 kroner mandag og har med det steget 22,3 prosent den siste måneden og 136,5 prosent siden nyttår.