Andreas Sohmen-Pao kjøpte BW LPG-aksjer til lave kurser i vinter, selger nå

Andreas Sohmen-Pao frigjør 400 millioner kroner ved nedsalg av aksjer i BW LPG. Samtidig står BW Group foran store investeringer i LNG-skip.

TAR TO TIL: Andreas Sohmen-Pao (t.v.) skal være i ferd med å øke ordreboken i LNG – frakt av flytende naturgass – fra fem til syv slike spesialskip. Her fotografert med Elisabeth Grieg og Jan Håkon Pettersen. Foto: NTB Scanpix

Etter børsens stengetid tirsdag solgte den familieeide gruppen i Singapore syv millioner aksjer i gassrederiet BW LPG til kurs 58,50 kroner. Dermed har BW Group redusert sitt aksjeinnehav i det børsnoterte selskapet til knappe 59,8 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 42 prosent.

Nedsalget, som skjedde ved hjelp av en bookbuildingprosess i regi av Skandinaviska Enskilda Banken, forklares med henvisning til at BW Group har økt eierskapet i BW LPG i løpet av det siste halvannet året.

Meglerhuset Arctic Securities viser til at hovedaksjonæren bare i løpet av desember og januar kjøpte cirka 3,8 millioner aksjer. Disse kjøpene skjedde til kurser varierende mellom 24,95 og 28 kroner, noe som betyr at Andreas Sohmen-Pao mer enn har doblet pengene han benyttet til kjøpene i vinter.

Øker likviditeten

Aksjesalget bidrar til økt likviditet i gassrederiet, samtidig som gruppen har til hensikt å forbli en langsiktig og stor aksjonær i selskapet. Det fremholdes at BW Group ser svært positivt på de fundamentale forholdene i markedet for transport av flytende petroleumsgasser.

Handelen ble gjennomført med en rabatt på knappe fem prosent målt mot sluttkursen på aksjen på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, 61,50 kroner. I tidlig handel onsdag ble aksjen omsatt til kurser varierende mellom 60,15 og 63,80 kroner.

Ved 12-tiden hadde aksjen steget til 62 kroner, opp 0,8 prosent fra dagen før, og to timer senere sto den i 62,50, pluss 1,63 prosent, noe som gir BW LPG en børsverdi på nær 8,7 milliarder kroner.

Ifølge meglerhuset Clarksons Platou Securities er de siste fraktavtalene for VLGC-ere, skip som kan frakte rundt 85.000 kubikkmeter flytende petroleumsgasser, inngått til rater på 68.600 dollar pr. skip pr. dag.

Hittil i år ligger snittinntjeningen basert på nye fraktkontrakter på 38.700 dollar dagen, mot 16.400 dollar på samme tid i fjor.

Flere LNG-nybygg

I helgen ble det kjent at BW Group trolig er i ferd med å øke sitt nybyggingsprogram for store LNG-tankere, skip som kan frakte flytende naturgass, fra fem til syv fartøyer. 

Rederigruppen, som medregnet nybygg nå kontrollerer en samlet flåte på cirka 400 fartøyer, skal ha erklært opsjoner på ytterligere to LNG-skip med en lastekapasitet på 174.000 kubikkmeter hver.

Skipene bygges ved det sørkoreanske verftet Daewoo, som ifølge shippingavisen TradeWinds oppgir kontraktsprisen for de siste til 188 millioner dollar pr. stykk, tilsvarende drøye 1,7 milliarder kroner.

Levering er avtalt til september 2022.

29 skip

Fra før av har BW LNG fem tilsvarende nybygg i bestilling på det samme verftet med ferdigstillelse i år, neste år og i 2021.

Med de to siste LNG-skipene på toppen vil denne delen av BW Groups flåte komme opp i 29 fartøyer, inkludert tre FSRU-er, skip som benyttes som flytende lagrings- og regassifiseringsterminaler.

I dette nisjemarkedet konkurrerer BW med blant andre Oslo Børs-noterte Höegh LNG.

I LPG-farten er Avance, der John Fredriksen er største aksjonær, den av konkurrentene som er børsnotert i Oslo.