2020 Bulkers gjør finansieringsdeal med Ocean Yield

2020 Bulkers og Ocean Yield har blitt enige om en sale and leaseback-avtale med en 13-årig bareboat charter.

SIKRER FINANSIELL LEASING: 2020 Bulkers gjør en avtale for finansiell leasing for to av sine Newcastlemaxer som leveres om mindre enn en måned. Avtalen bedrer tørrbulkrederiets likviditet med om lag 21 millioner dollar, som igjen bidrar til økt utbyttekapasitet. Foto: 2020 Bulkers

2020 Bulker meldte tirsdag kveld at de har gjort en sale and leaseback-avtale med Ocean Yield for de to Newcastlemaxene Bulk Seoul og Bulk Shanghai, som leveres fra verft henholdsvis 30. oktober og 6. november.

Avtalen innebærer at de to tørrbulkskipene på 208.000 dødvektstonn selges til Ocean Yield ved levering for 42 millioner dollar per skip netto etter innbetalt leie, men går rett over i en 13-årig bareboar charter tilbake til 2020 Bulkers.

Denne typen avtaler – finansiell leasing – gjøres for å lette kapitalbehovet for selger, mens kjøper får en utleieinntekt som vil gi en forsvarlig avkastning på investeringen.

Avtalen gjør 2020 Bulkers pliktig til å kjøpe tilbake skipene etter 13 år. Tørrbulkrederiet har også opsjoner på å kjøpe eller selge skipene i løpet av kontraktsperioden.

Den finansielle leasingen vil erstatte bankfasiliteten på 30 milloner dollar per skip som opprinnelig var en del av finansieringen. Det forventes at avtalen vil øke selskapets likvide midler med om lag 21 millioner dollar.

2020 Bulkers har totalt åtte skip under sin kontroll. To er allerede på vannet, mens de resterende seks leveres før slutten mai neste år.

Utbytte allerede i november

2020 Bulkers skriver i en melding at som følge av sale and leaseback-transaksjonen, et robust markedet der selskapet har gjort attraktive slutninger og den økte likviditeten gjør at styret nå forventer et utbytte allerede i november. På det tidspunktet har selskapet fire skip i kommersiell operasjon.

Tor Olav Trøim er initiativtaker og største aksjonær i 2020 Bulkers.

2020 Bulkers steg 0,74 prosent til 81,60 kroner på Oslo Børs tirsdag. Ocean Yield klatret 1,15 prosent til 53,00 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker