Hannisdahl forventer 50 prosent verdiøkning på stortankere

Tank-aksjene Cleaves Securities følger ventes å stige med 85 prosent de neste to årene.

SKIPSVERDIENE SKAL OPP: Joakim Hannisdahl tror tank-askjene fortsatt har mye å gå på etterhvert som skipsverdiene begynner å reflektere den underliggende inntjeningen. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Etter at de eventyrlige rateslutningene på over 300.000 dollar om dagen ble kansellert i forrige uke, etter å ha kommet i brudd med forbeholdene (on subs) som bygges inn i kontraktene, har ratene falt kraftig tilbake.

Med fraktkostnader nær ni dollar per fat, på frakt fra den arabiske gulfen til Japan, ble raffineriene skviset så kraftig på marginen at eventyrratene umulig kunne vedvare.

Ifølge flere kilder ligger spot-markedet nå midt på 80.000-tallet for befraktning fra den arabiske gulfen og østover.

Forventer kraftig oppgang i skipsverdier

I forrige uke ble det kjent at tre 2001-bygde VLCCer ble solgt til en blokkpris på 98 millioner dollar. Det var hele 27 prosent høyere enn Cleaves-analytiker Joakim Hannisdahl hadde som verdiestimat på skipene.

I en oppdatering mandag er det nettopp skipsverdier i tankmarkedet som får ekstra oppmerksomhet fra analytikeren som dekker hele shippingbransjen svært tett.

DIVERGENS SOM IKKE KAN VEDVARE?: I sin ukentlige oppdatering pleier Joakim Hannisdahl å inkludere «Chart of the Week» som gir en grafisk fremstilling av en interessant utvikling i et av segmentene analysesjefen følger. Denne uken illustrerer han divergensen mellom ettårig timecharter og de siste slutningene for femårige VLCCer. Hannisdahls modeller viser sterk lineær sammenheng mellom ettårig time charter og skipsverdier i annenhåndsmarkedet. Foto: Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities

«Chart of the Week» viser divergensen mellom ettårig timecharter og markedsprisen på fem år gamle VLCCer. Illustrasjonen viser at mønsteret med tett samvariasjon er brutt, og Hannisdahl argumenterer for at skipsverdiene skal kraftig opp.

Ifølge Hannisdahl ligger ratene på ettårig og treårig timecharter på henholdsvis 50.000 og 40.000 dollar per dag. For en treårig kontrakt for befraktning ligger raten på 39.000 dollar om dagen.

I Hannisdahls regresjonsmodell, der han benytter ettårig timecharter som forklaringsvariabel mot verdien på nybygg (resale), skal en ettårig timecharter på 50.000 implisere en skipsverdi på 125 millioner dollar, om lag 30 prosent høyere enn der markedet har vært den siste tiden.

«Alt annet like vil dette medføre en økning av NAV (verdijustert egenkapital, red.anm.) for tank-rederiene vi dekker på om lag 70 prosent, med stigene aksjekurser som et resultat», skriver Cleaves-analytikeren i oppdateringen.

Hannisdahl ligger inne med en gjennomsnittlig ettårig timecharter på 51.000 dollar om dagen i 2020 og 57.000 dollar per dag i 2021.

«Det leder til om lag 50 prosent økning i skipsverdiene over de neste to årene, avhengig av årgang og type. Det er sannsynlig at det meste av verdiøkningen vil skje de nærmeste månedene, noe som medfører potensial for enda en bølge med reprising av tank-aksjene før midten av 2020», skriver Hannisdahl før han fortsetter.

«Vi forventer indeksen for tank-aksjene vi følger opp 50 prosent neste år og opp 85 prosent over de neste to årene».

«Billige» nybygg kan skape trøbbel

«Den største risikoen for en kraftig oppgang i verdiene for andrehånds oljetankere er de lave prisene på nybygg, som var hovedårsaken til divergensen mellom mellom ettårig timecharter og prisen på fem år gamle VLCCer under den forrige sykeltoppen i 2015», skriver Hannisdahl.

Ifølge en ledende skipsmegler Pareto Securities har vært i kontakt med, er salgsprisen på nye VLCCer på vannet om lag 100 millioner dollar akkurat nå. Videre, ifølge Spalsh, skal Kyoei Tankers, et datterselskap av NYK Group, ha bestilt en VLCC på 310.000 dødvekttonn fra det japanske verftet Namura Shipbuilding til en pris på 95 millioner dollar, inkludert scrubber.

Datapunktet gir to interessante implikasjoner. For det første gir det støtte til Pareto og Cleaves' verdiestimat på nybygg med levering frem i tid på henholdsvis 92 og 93 millioner dollar (uten scrubber).

For det andre viser det at spreaden på verdiene mellom nye skip som er på vannet i dag, og de som er på vannet om et år, har gått ut til åtte millioner dollar (forutsatt scrubber verdsatt til kost på om lag tre millioner dollar). I et normalt marked er forskjellen typisk tre millioner dollar. Om denne utviklingen skulle fortsette kan det medføre brems i verdistigning på andrehånds oljetankere.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker