Kan gi ny kjøpsmulighet i tankaksjer

USA gir Cosco unntak fra Iran-sanksjonene i to måneder slik at kinesiske VLCC-ere likevel kan brukes til råoljefrakt. Det kan bety en ny kjøpsmulighet i tankaksjer.

KORTSIKTIG EFFEKT: – Det fundamentale bildet endres ikke av dette, sier shippinganalytiker Nicolay Dyvik. Han ser for seg en kortsiktig korreksjon i kjølvannet av unntaket fra sanksjonene frem til jul. Foto: Iván Kverme
Shipping

På New York-børsen falt Frontline, DHT Holdings og Euronav i snitt 2,5 prosent torsdag kveld norsk tid. Fredag ettermiddag falt Frontline 3,7 prosent til 95,80 kroner på Oslo Børs. Det var status ved 15.30-tiden.

– Et kortsiktig ratefall kan gi store kjøpsmuligheter i tank de neste ukene, sier DNB Markets’ Nicolay Dyvik til Finansavisen.

Den voldsomme rateoppgangen i stortankmarkedet for et par uker siden ble delvis forklart med henvisning til at amerikanske myndigheter mente det kinesiske rederiet Cosco hadde fraktet iransk olje. Restriksjonene som ble innført mot selskapet førte umiddelbart til at befrakterne styrte unna nye lastekontrakter med Cosco-skip.

Tidsbegrenset unntak

– Det sier seg selv at det merkes når rundt 25 skip med ett forsvinner fra markedet fordi ingen lenger vil ta sjansen på å frakte olje med dem, sier shippinganalytiker Dyvik.

Nå ser det ut til at Cosco-flåten er på vei inn i markedet igjen, iallfall for en periode. Torsdag kveld kom det beskjed om at finansdepartementet i USA gir unntak fra sanksjonene frem til 20. desember.

Det betyr at Cosco-skip kan losse råolje som normalt i denne perioden.

Meglerhuset mener det vil resultere i et kortsiktig fall i ratene ettersom oljeselskaper og andre befraktere ikke trenger erstatningstonnasje fordi de nå kan losse oljen som allerede befinner seg ombord i de kinesiske VLCC-ene.

– Og ratefallet vil sikkert føre til at mange av tankrederiene korrigerer ned på børsene etter en heftig kursoppgang i høst. Det mener vi er en kjøpsmulighet for investorer som deler vår tro på at markedet vil bli sterkt neste år, sier Dyvik.

LAVERE RATER: Ifølge Clarksons Platou Shipbroking falt snittraten ved inngåelse av nye VLCC-kontrakter denne uken med 28,6 prosent til 74.400 dollar dagen. På bildet Frontlines «Front Earl». Foto: Frontline Management

Kortsiktig korreksjon

Dyvik og kollegene snakker om en kortsiktig korreksjon som vil komme i kjølvannet av unntaket fra sanksjonene frem til jul:

– Det fundamentale bildet endres ikke av dette. I en tankoppdatering 7. oktober la vi til grunn at VLCC-flåten på 25 enheter som Coscos datterselskaper har, kommer til å være ute av markedet i 2020. Det fikk vi bekreftelse på torsdag kveld ettersom disse VLCC-ene nå trolig blir et ledd i en lengre prosess om en handelsavtale mellom USA og Kina pluss at USA sannsynligvis vil fortsette å legge press på Irans oljeeksport, sier Dyvik.

I tillegg mener han at markedet neste år vil bli preget av at flere rederier utsetter scrubber-installasjoner til våren. Det vil bety færre tilgjengelige skip, noe som erfaringsmessig bidrar til økte fraktrater.

– Vi anser det som positivt at kapasitetsreduksjonen på tilbudssiden vil vare over en lengre periode fremfor at alt skal skje i forkant av januar 2020. Vi ligger i dag inne med 1,7 prosent redusert tilbudsvekst som følge av scrubber-installasjoner i år og bare 0,6 prosent neste år, men nå kan tilbudsveksten bli lavere i 2020 enn tidligere ventet på grunn av utsettelser, sier Dyvik.

«Overreaksjon»

Kombinasjonen av at sanksjoner kommer på plass 20. desember og at redere utsetter flere scrubber-installasjoner til våren gjør at ratene kan bli sterkere lengre utover våren, mener Dyvik.

Med 25 Cosco-skip ute av tankbalansen neste år opererer DNB Markets med rateestimater på 51.000 dollar dagen for standard VLCC-tonnasje og 65.000 dollar for moderne VLCC-ere av Eco-typen utstyrt med scrubbere.

John Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod mener aksjefallet torsdag og fredag er en overreaksjon:

– Sanksjonene mot Cosco er fremdeles i kraft. Etter hva vi forstår er «waiveren» kun gitt for at skip med last ombord skal få losset. Samtidig har spotratene kommet gradvis ned fra svært høye nivåer og ser nå ut til å stabilisere seg. Oljevolumet er på høye nivåer og vi blir ikke overrasket om ratene bunner ut her for VLCC-ene. Det er også potensial for at ratene styrker seg fremover. Utsiktene for tankmarkedet forblir etter vår mening svært gode, sier Hvide Macleod.

Det store spørsmålet er hvilke terminaler som vil laste olje ombord i et Cosco-skip etter 20. desember med fare for å bli omfattet av sanksjoner fra USA. Det vil sikkert være noen havner som gjør unntak, men skipene kommer ifølge Dyvik trolig ikke til å få laste i USA eller Vest -Afrika.

frontline
dnb markets
robert hvide macleod
cosco
Nicolay Dyvik
dht holdings
euronav
Nyheter
Shipping
Børs