Havyard i brudd med lånebetingelsene - igjen

Havyard opplever ytterliger problemer med to prototype-prosjekter ved sitt verft i Leirvik.

I KRISE: Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard, må konstatere at situasjonen er krevende for verftgruppen han leder. Foto: Havyard
Shipping

Verftsgruppen Havyard er igjen i brudd med lånebetingelsene. 

Det skriver selskapet i en melding fredag med henvisning til børsmelding 2. og 17. juli vedrørende avtale med selskapets senior långivere og obligasjonseiere om endringer i eksisterende låneavtaler.

Frem til 1. oktober fikk selskapet unntak på lånebetingelsene, men fra begynnelsen av inneværende måned skal selskapet kunne fremføre minimum 350 millioner kroner i egenkapital og 75 millioner kroner i arbeidskapital.

I vår meldte Havyard om større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik. I forbindelse med selskapets siste prosjektprognoser har det blitt konstatert ytterligere tap for de to prototype-prosjektene.

«Årsaken til de nye tapene skyldes operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene. Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019», heter den i meldingen.

Selskapet opplyser om at selskapet nå vil være i brudd med lånebetingelsene fra og med fjerde kvartal, både på kravet for egenkapital og arbeidskapital. Selskapet vil presentere et svaere resultat pr. tredje kvartal enn tidligere forutsatt, heter det i meldingen.

Selskapet er dialog med långivere for å minimere effektene bruddene på lånebetingelsene.

Fearnley Securities er engasjert som finansiell rådgiver for å bistå selskapet med implementeringen av en langsiktig og bærekraftig kapitalstruktur, heter det.

Det aktuelle obligasjonslånet forfaller i juni neste år.

Aksjen faller 32,89 prosent til 3,02 kroner på Oslo Børs.

Nyheter
Shipping
Børs