Harald Thorstein slutter hos Fredriksen

En av de mest sentrale medarbeiderne i skipsreder John Fredriksens system, Harald Thorstein, sier takk for seg i gruppen.

SLUTTER ETTER NI ÅR: Harald Thorsten har vært en av John Fredriksens mest sentrale medarbeidere de siste ni årene. Her sammen med Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen. Foto: Kolonihaven/CF-Wesenberg
Shipping

Thorstein (40), som har arbeidet i det private administrasjonsselskapet Seatankers Management i ni år, har bestemt seg for å søke nye utfordringer, men vil fortsette i Seatankers ut april neste år.

Beslutningen kommer samtidig som det blir kjent at Fredriksen og døtrene Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen har igangsatt prosessen med å rekruttere en konsernsjef til Seatankers Management.

– For meg er det naturlig å benytte dette taktskiftet til å se meg om etter hva jeg selv ønsker å gjøre i neste fase, sier Thorstein til Finansavisen.

Selv har han brukt mesteparten av tiden i Fredriksen-gruppen på de strategiske investeringene i oljeservice, shipping, inkasso og oppdrett.

Inkassoselskapet Aktiv Kapital ble solgt med milliardgevinst i 2014.

I dag utgjør disse knapt en tredjedel av nettoverdiene i gruppen, mens resten er fordelt på kontanter, eiendom, fond og andre ikke-strategiske investeringer.

På sjefsjakt

Trolig ønsker familien nå å rekruttere en konsernsjef som kan bruke mer tid på denne delen, i tillegg til å ta ansvaret for den formelle ledelsen av familieselskapet og følge opp investeringene.

Overfor Finansavisen påpekes det at Fredriksen og døtrene ønsker å styrke grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av gruppens midler for fremtiden.

I 2015 ble den tidligere Vimpelcom-sjefen Jo Lunder ansatt som konsernsjef i Seatankers, men han måtte slutte i kjølvannet av Økokrims etterforskning.

Lunder ble arrestert og kastet på glattcelle i november det samme året som han begynte hos Fredriksen i Sloane Square i London. Senere ble siktelsen mot Lunde henlagt.

Seatankers Management koordinerer og ivaretar alle investeringene i Fredriksengruppen, blant annet innen shipping og offshore samt eiendom, sjømat og finansielle investeringer.

«Lærerike år»

–  Det har vært givende å jobbe tett med alle selskapene i Fredriksen-systemet gjennom de siste ni årene.

– Nå går Seatankers Management inn i en ny fase, og jeg ser på dette som et naturlig tidspunkt å ta fatt på neste kapittel i egen karriere, sier Thorstein.

Han begynte hos Fredriksen i kjølvannet av finanskrisen i 2008/2009 og kom fra DNB Markets. Siden da har gruppen gjennomgått en kraftig vekst, samtidig som salg og opprydding i selskaper har løftet kontantbeholdningen kraftig.

I høst anslo Kapital Fredriksens formue til 114 milliarder kroner. En stor del av dette er likvide midler. 

I likhet med de fleste andre falt Fredriksens verdier under finanskrisen, og gruppen merket også i høy grad effektene av oljeprisfallet i 2014, men formuen har økt igjen de siste årene.

Både riggselskapet Seadrill og oljeserviceselskapet Archer har vært gjennom tøffe runder, førstnevnte gjennomgikk også en såkalt Chapter 11-prosess i det amerikanske rettsapparatet. I tillegg var investeringen i offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore dårlig timet og har medført tap.

«Jeg pleier å si at jeg har holdt på med opprydding hele tiden etter finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å bygge opp virksomheter, ikke bare sittet med gamle problemer», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i slutten av august.

– Det har vært ni lærerike år, med høyt tempo og krevende arbeidsoppgaver. Jeg vil savne de dyktige menneskene i Fredriksen-systemet, men ser også frem til å bygge videre på all kunnskapen jeg tar med meg i nye roller i fremtiden, sier Thorstein.

Planen er at han gradvis skal tre ut av styrevervene han har hatt i selskaper der Fredriksen-gruppen har eierandeler og være helt ute av disse før han slutter neste vår.

Viktig rolle

Fredriksen takker Thorstein for jobben han har gjort:

– Jeg vil takke Harald for innsatsen gjennom ni år. Han har spilt en viktig rolle i å organisere driften i Seatankers Management og arbeidet med å utvikle gruppen, sier John Fredriksen til Finansavisen.

– Jeg vil savne Harald Thorstein, men har forståelse for at han ønsket nye utfordringer. Jeg ønsker ham lykke til videre, sier Kathrine Fredriksen.

I intervjuet i slutten av august åpnet Fredriksen for å overlate mer av ansvaret i gruppen til andre. Samtidig tilkjennega han at han uansett vil fortsette med shipping.

«Jeg ser etter mennesker som kan overta. Det må være folk som er flinkere enn meg og som tenker langsiktig og kan ta dette videre», sa han i intervjuet.

john fredriksen
harald thorstein
seatankers
Nyheter
Shipping
Børs