Shipping-gevinst for Stein Erik Hagens Canica

Stein Erik Hagens Canica selger tørrlastskipet «Stove Phoenix» med en gevinst på vel 25 millioner kroner.

TAR GEVINST I SHIPPING: Stein Erik Hagens Canica selger et tørrlastskip med gevinst etter å ha tjent penger på driften de siste to årene. Foto: NTB Scanpix
Shipping

Hagen og Otto Gregard Tidemand-familien har samarbeidet om tørrlastshipping i Eastern Bulk Carriers i en årrekke. I 2017 etablerte Hagens Canica aksjeselskapet Stove Phoenix, som kjøpte den da ti år gamle supramax-bulkcarrieren «Orient Phoenix» på 55.800 dødvekttonn for 9,5 millioner dollar.

Nå er skipet videresolgt for 11,6 millioner dollar, tilsvarende 106,8 millioner kroner, etter å ha vært i Canicas eie i knapt tre år. I mellomtiden har det tjent penger i fraktmarkedet. I 2018 ble resultatet før skatt 8,9 millioner kroner.

STOVE-EIER: Kristin Tidemand. Foto: Privat

Leies tilbake

Kristin Tidemand i Stove-gruppen opplyser at «Stove Phoenix» etter salget vil bli leid tilbake til operatørselskapet Eastern Bulk Carriers på et tidscerteparti:

 – Det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med ettersom vi kjenner dette skipet meget godt. At kjøper velger oss er en stor tillitserklæring, sier Tidemand.

Hun eier Stove-gruppen sammen med søsteren Caroline Figenschou Tidemand.

Kristin Tidemand sier at skipet var det eldste i Stove-flåten og beskriver salget som en del av rederiets forretningsstrategi.

– Dette har vært et lite eventyr. Skipet ble kjøpt på bunnen, og avhendes nå med en betydelig gevinst for eieren, sier hun. 

Snudde i 2016

I februar/mars 2016 bunnet tørrlastmarkedet ut etter at inntjeningen lenge hadde vært katastrofalt dårlig og påført alle aktørene i bransjen enorme tap.

Etter flere år med store underskudd tjente Otto. G. Tidemand-familiens Stove Shipping og Eastern Bulk-gruppen endelig penger igjen i 2017.

Også i fjor ble det overskudd. Da satt konsernet igjen med 5,9 millioner dollar. Skipene som seiler i Eastern Bulk Carriers-systemet sto for i overkant av 94 prosent av omsetningen.

Til sammenligning var underskuddet i gruppen i 2016 på 174 millioner kroner.

Flåten ble kraftig redusert det året, da Tidemand etter avtale med banken kvittet seg med de fire søsterskipene «Stove Campbell», «Stove Trader», «Stove Tradition» og «Stove Transport».

Fire skip

Flåtelisten på rederiets hjemmeside teller fire skip etter salget av «Phoenix». Foruten de to eide fartøyene «Stove Ocean» (55.900 dødvekttonn, bygget i 2013) og «Stove Caledonia» (58.100 dødvekttonn, bygget i 2010) driver Stove Shipping nybyggene «Stove Friend» og «Stove Tide».

Disse 58.000-tonnerne ble bestilt ved Tsuneishi Cebu-verftet på Filippinene da markedet så bedre ut og ble levert i 2016.

Opprinnelig var søsterskipene kontrahert i regi av Stove Rederi, men fallet i markedsverdiene gjorde at SEB trakk sitt finansieringstilsagn.

«Stove Friend» og «Stove Tide» er nå innbefraktet og eies av Stove Friendship, et joint venture mellom Tidemand-familien og Hagens Canica.

stein erik hagen
canica
Stove Shipping
Kristin Tidemand
Eastern Bulk Carriers
Caroline Figenschou Tidemand
Stove-gruppen
"Stove Phoenix"
Otto Gregard Tidemand
Nyheter
Shipping