Wilson flagger fire skip hjem fra Kypros

Bergen-rederiet Wilson har overført fire skip til norsk flagg. Det løfter antallet fartøyer som er hjemmehørende i byen til 549.

STORE I SMÅBULK: Adm. direktør Øyvind Gjerde (t.v.) og storeier Kristian Eidesvik i Wilson legger fire skip inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Foto: Geir Harald Aase
Shipping

Tørrlastrederiet Wilson, som eier og driver en stor flåte av små bulkcarriere, har valgt Norsk Internasjonalt Skipsregister – NIS – for fire av sine skip. «Wilson Sund», «Wilson Sky», «Wilson Saga» og «Wilson Hook» fører nå norsk flagg og har Bergen som hjemmehavn.

Adm. direktør Øyvind Gjerde bekrefter flaggskiftet:

– Det som ligger bak, er at vi har avviklet vår historiske Kypros-struktur og ser disse fire skipene som en test, sier Gjerde.

Stor flåte

– Det betyr at flere Wilson-skip kan bli registrert i Norge?

– Etter at NIS åpnet for kystfart er det ingen saklige grunner for ikke å kjøre NIS-flagg. Det er imidlertid uklart om enkelte EU-land som Spania og Italia aksepterer NIS-flagg i innenriksfart. Ifølge regelverket er det greit, men det er flere eksempler på at lokale havnemyndigheter sier nei.

– Endring av registreringsland koster dessuten en del; utgiftene beløper seg fort til et par hundre tusen kroner pr. skip. I NIS er det også krav om norsk kaptein, noe man riktignok kan søke om dispensasjon fra, sier Gjerde.

– Inntil videre anser vi flaggskiftet på de fire skipene som et forsøk, så får vi høste erfaringer og se hva vi gjør videre etterhvert, sier Wilson-sjefen.

Wilson driver en flåte på 111 mindre tørrlastskip i størrelsessegmentene mellom 1.500 og 8.500 dødvekttonn. Av disse er 89 eiermessig kontrollert.

Skipsreder Kristian Eidesvik og hans familie er storeier i rederiet gjennom Caiano i Haugesund, men Wilson er fortsatt notert på Oslo Børs, der aksjen sist ble omsatt til 19,50 kroner. Det gir selskapet en børsverdi på 855 millioner kroner.

FLAGGSKIFTE PÅ AZORENE: Bildet av «Wilson Sund» ble tatt på dagen for omflaggingen som skjedde i Ponta Delgada på Azorene. Foto: Wilson

Bergen størst

Ferske tall fra Sjøfartsdirektoratets registeravdeling viser at stadig flere skip registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Man må faktisk tilbake til tidlig 2000-tallet for å finne tilsvarende høye tall.

Pr. i dag har hele 549 fartøyer over 100 bruttotonn som er registrert i et av de norske skipsregistrene NIS og NOR Bergen som hjemmehavn.

Byen topper oversikten over antallet NIS-skip med 264 fartøyer på tilsammen 6,6 millioner bruttoregistertonn. I tillegg er 285 skip på i alt 477.000 bruttotonn hjemmehørende i byen registrert i det ordinære norske skipsregisteret, NOR.

På de neste plassene følger Ålesund med 218 fartøyer, Oslo med 171, Stavanger med 142 og Haugesund med 130 skip.

Shippingmiljøet i Bergen domineres av industrielle aktører i råolje-, kjemikalietank- og tørrlastfart. Blant de største er Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Odfjell SE, Grieg-gruppen og Westfal-Larsen.

Foruten Wilson er også blant andre Tom Chr. Steckmests Viken Shipping, Eide Knudsen-familiens Spar Shipping og rederiene Utkilen, Stenersen, Seatrans, Champion, Misje og Mowinckel lokalisert i byen.

øyvind gjerde
kristian eidesvik
wilson
norsk internasjonalt skipsregister
nis
nor
bergen
Nyheter
Shipping
Børs