Tjente 8,2 milliarder på tre måneder

Cruisekjempen RCL merker effektene av orkanen Dorian, men leverer likevel sterke kvartalstall. Arne Wilhelmsen-familiens cruiseaksjer er verdt 26 milliarder kroner.

STOR FLÅTE: «Harmony of the Seas» er et av RCL-selskapenes over 60 cruiseskip som er i daglig drift. I tillegg har cruisekjempen 15 nybygg i bestilling for levering de neste fire årene. Foto: Dreamstime
Shipping

– Tallene er bedre enn vi hadde ventet og forespeilet, sier RCL-toppen Richard D. Fain om resultatet for tremånedersperioden juli-september. Det ble fremlagt onsdag ettermiddag norsk tid.

Et nettoresultat på 890 millioner dollar  8,2 milliarder kroner  tilsvarer 4,20 dollar pr. aksje.

Royal Caribbean Cruises

(Mill. USD)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter3.186,92.796,2
Driftsresultat890,8799,7
Resultat890,4810,4

For året under ett venter selskapet å seile inn cirka 9,50 dollar pr. aksje etter at Dorian-effekter på 0,15 dollar – tilsammen 30 millioner dollar – er trukket fra. Av dette skal inntjeningen i den siste tremånedersperioden av året bidra med 1,40 dollar pr. aksje, ifølge RCL.

Det er litt høyere enn tidligere varslet og forklares med henvisning til gode resultater, spesielt fra virksomheten i USA og Kina.

TOPPSJEF: Richard Fain er konsernsjef og styreleder. Foto: Eivind Yggeseth

Store verdier

Orkanen førte til at tre havner i Florida ble stengt en helg i høst av forsiktighetsgrunner. Hele 16 seilinger ble berørt av dette.

Men salget av nye cruisereiser er ikke blitt mindre på grunn av Dorian. Ifølge selskapet er bookingen meget bra, og forhåndssalget for neste år er solid. Prisene ligger høyere enn på samme tid i fjor, og det gjelder alle de fire kvartalene i 2020.

Det er stor interesse for de nye skipene som settes inn i flåten neste år, «Celebrity Apex», «Odyssey of the Seas», «Silversea Moon» og «Silversea Origin».

I tidlig handel på New York Stock Exchange onsdag steg RCL-aksjen marginalt til 114,54 dollar. Senere falt den ettersom resultatet var litt svakere enn gjennomsnittet av analytikernes estimater.

Hovedaksjonær er den norske rederfamilien Awilhelmsen, som sitter med rundt 12 prosent av aksjene. Siden nyttår er RCL-aksjen opp 13,7 prosent.

Basert på aksjekursen i New York like etter at kvartalsresultatet var offentliggjort, sitter familien med RCL-aksjer til en samlet verdi av 26 milliarder dollar.

Gjennomsnittet av analytikernes forventninger tilsier at aksjen skal stige med drøye 20 prosent til 141 dollar i løpet av et år. Skjer det, øker familiens cruiseformue til drøye 32 milliarder kroner.

Solgte seg ned

I februar solgte Awilhelmsen 4,8 millioner RCL-aksjer for å kjøpe skipsreder Gjert Wilhelmsens datter Margaret Boel Garmann ut av det felleseide familieselskapet.

Det bragte eierandelen i cruiserederiet ned fra 14 til dagens 12 prosent.

AWILHELMSEN-SJEF: Konsernsjef Sigurd E. Thorvildsen (til venstre) og konserndirektør Henrik Fougner leder Awilhelmsen i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth

Gjennom sitt selskap Gambaco hadde Margaret Boel Garmann eid 25,8 prosent i Awilhelmsen etter at broren, Anders Chr. Wilhelmsen, og hans familiegren solgte seg helt ut ved utgangen av 2016.

Isolert sett reduserte salget Awilhelmsens cruiseaksjeandel til cirka 9,2 prosent, men utenom dette eier Arne Wilhelmsen-familien rundt 2,9 prosent av RCL-aksjene.

I fjor mottok Awilhelmsen et aksjeutbytte på 514 millioner kroner fra eierskapet i RCL.

Aweco Holding, som eies av skipsreder Arne Wilhelmsens sønner Arne Alexander (Alex), Bent Christian og Petter Preben Wilhelmsen, er i dag eneeier av Awilhelmsen.

Alex Wilhelmsen er styreleder i Awilhelmsen og har siden 2003 sittet i styret i RCL i Miami. Både han og brødrene er bosatt i England.

Nær 80 skip

RCL driver cruisetrafikk under merkenavnene Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara og Silversea Cruises.

Selskapet eier i tillegg 50 prosent i tyske TUI Cruises og 49 prosent av aksjene i spanske Pullmantur Cruceros.

Tilsammen har selskapene en flåte på 63 cruiseskip i drift og ytterligere 15 i bestilling.

Ved utgangen av september hadde RCL 2,2 milliarder dollar i likvide midler. Med dagens nybyggingsprogram ventes det investeringer på totalt 17,5 milliarder dollar de neste fem årene.