Hafnia Tankers vil hente milliardbeløp før børsnotering i Oslo

Et kobbel av meglerhus er hyret inn når Hafnia Tankers skal selge aksjer for inntil 3,2 milliarder kroner i forbindelse med noteringen på Oslo Axess.

STYRER MOT BØRS: Produkttankrederiet Hafnia Tankers er på vei mot børs og vil i den forbindelse hente inn 1,1 milliarder kroner. Foto: Hafnia Tankers
Shipping

Tidligere i oktober ble det kjent at Singapore-baserte BW Group vil gjøre sitt tredje forsøk på å børsnotere produkttankfåten i Oslo, denne gangen gjennom rederiet Hafnia Tankers.

Konsernsjef Mikael Skov i Hafnia uttalte til Finansavisen at innhenting av ny egenkapital i forbindelse med noteringen var et av alternativene som ble vurdert.

Nå er konklusjonen klar.

I forkant av den planlagte noteringen på Oslo Axess vil det bli hentet inn friske midler, i tillegg til at de eksisterende eierne selger seg ned, fremgår det av en melding torsdag.

Milliardemisjon

Totalt vil det bli utstedt nye aksjer for inntil 125 millioner dollar, eller nær 1,2 milliarder kroner, gjennom en rettet emisjon. Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere kjøpet av to produkttankskip, tilbakebetaling av en rullerende kredittfasilitet, samt arbeidskapital og generelle selskapsformål.

I tillegg vil eksisterende aksjonærer – BW Group og en rekke fondsforvaltere – selge aksjer for inntil 175 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner.

Av dette selger BW Group aksjer for 25 millioner dollar, mens resten; aksjer for 150 millioner dollar, er fordelt på ulike forvaltere, deriblant Pacific Alliance Group (PAG), Blackstone, Tufton og Oak Hill.

Det vil også bli tilbudt eksisterende aksjer for inntil 45 millioner dollar, eller nærmere bestemt 15 prosent av emisjonen og nedsalget, dersom interessen er stor.

Prisintervallet er oppgitt til mellom 26,2 og 30,9 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en «pre-money» verdsettelse på mellom 975 millioner dollar og 1,15 milliarder dollar.

Den verdijusterte egenkapitalen (NAV) oppgis å være «i overkant av én milliard dollar».

VIL HENTE PENGER: Konsernsjef Mikael Skov i Hafnia Tankers Foto: Hafnia Tankers

Høyere prising

Ved full klaff – at aksjesalget skjer til den høyeste kursen i intervallet – vil rederiet prises til 11,7 milliarder kroner etter emisjonen og bli en av de større rederibedriftene som er notert på Oslo Børs.

Fra før av er Sohmen-Pao representert på børsen med gassrederiet BW LPG, som verdsettes til vel 8,8 milliarder kroner, og FPSO-operatøren BW Offshore, som har en markedsverdi på 13,8 milliarder kroner.

Til sammenligning er børsverdien av John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean knappe åtte milliarder kroner, mens tankrederiet Frontline verdsettes til 19,3 milliarder.

Prisingen av Hafnia Tankers på OTC-listen er til sammenligning 6,9 milliarder kroner. Omsetningen har riktignok vært svært tynn. Forrige gang Hafnia-aksjer skiftet hender var 20. juni.

Endelig pris og størrelse på plasseringen vil bestemmes av styret etter en akselerert bokbyggingsprosess som skal gjennomføres av tilretteleggerne. Oppstart for denne var torsdag morgen.

Plasseringen ledes av meglerhusene Pareto Securities og SEB, som også har med seg Fearnely Securities, ABN Amro Bank, Danske Bank og Nordea på laget.

Nytt forsøk

Shippingkonsernet BW Group har forsøkt å børsnotere flåten med produkttankskip to ganger tidligere, i henholdsvis 2015 og 2018, uten å lykkes.

BW Group og hovedeier Andreas Sohmen-Pao tok i stedet kontroll over den danske konkurrenten Hafnia Tankers i fjor sommer, og slo dette rederiet sammen med sin egen produkttankflåte i januar i år.

Tankrederiet opererer en flåte på totalt 180 produkttankere i flere samseilingspooler. Medregnet to nybygg med planlagt levering før årsskiftet er 87 av skipene heleid, og 15 innleid.

Skov sa nylig til Finansavisen at rederiet kontinuerlig ser på muligheten for å fornye flåten.

hafnia tankers
produkttankere
bw group
emisjon
rettet emisjon
børsnotering
oslo axess
Nyheter
Shipping
Børs