Eide Knudsen anker

Eide Knudsens rederi Spar Shipping i Bergen anker Oslo tingretts dom i erstatningssaken mot skipsreder Arne Blystad.

LAGMANNSRETTEN NESTE: Tom Eide Knudsen i Spar Shipping anker dommen i Oslo tingrett. Foto: West Coast Invest

Tom og Iwan Eide Knudsens jakt på oppgjør fra selskapet Grand China Logistics har til nå kostet brødrenes selskap Spar Shipping over 50 millioner kroner. Nå er det klart at tvisten havner i lagmannsretten.

– Spar er uenig i rettens konklusjon om at en arresthaver må finne seg i at arrestobjektet blir tappet for verdier, og vil derfor anke dommen, sier Spar Shippings adm. direktør Jarle Ellefsen.

Finansavisen omtalte tingrettsdommen, der Blystad-selskapene ble frifunnet, tirsdag. Tvisten gjelder spørsmålet om Blystad og hans selskaper unndro verdier fra Spar-rederiet da de i 2012 kjøpte Grand China Logistics' skipseiende datterselskaper under det norske rederiet Lotus Marine på tvangssalg.

Knudsen-brødrene mener kjøpesummen var altfor lav og at transaksjonen svekket verdien av arresten de hadde tatt i Grand Chinas aksjepost i Lotus.

«Rettsstridig»

Spar Shipping har tidligere fått rettens medhold i et krav på over 300 millioner kroner mot det kinesiske selskapet. Arresten ble tatt for å sikre Spars tilgodehavende.

– Som tingretten viser til i dommen har både advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokat Kristian Huser konkludert med at tvangssalget i 2012 var rettsstridig. Sistnevnte gikk endatil så langt som å si at ledende ansatte i Blystad-systemet handlet illojalt og potensielt straffbart. Spar mener de samme forholdene må føre til erstatningsansvar, sier Ellefsen.

– Tingretten legger til grunn at den senere avtalen mellom Blystad og kineserne blant annet var motivert av Blystads frykt for Økokrim, slik Blystad selv forklarte, sier Ellefsen.

– Spar ser frem til å få belyst de erstatningsbetingende forholdene ytterligere i ankerunden, sier Spar Shipping-sjefen.

Dypt uenige

I tirsdagsavisen sa Blystad at utfallet av saken i tingretten ble som forventet. Konfrontert med ankebeslutningen sier han:

– Vi noterer oss at Spar Shipping vil anke dommen, selv om selskapet tapte på fire selvstendig frifinnende grunnlag i tingretten. Vi er åpenbart dypt uenige i Spar Shippings anførsler, noe tingretten var enige med oss i, men ser ingen grunn til å utdype dette videre gjennom media.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker