Hafnia Tankers blir nest størst på Oslo Børs

Hafnia Tankers kom i mål med milliardemisjonen, og ligger an til å bli det nest største shippingselskapet på Oslo Børs.

NEST STØRST: Kun Frontline er større av shippingselskapene på Oslo Børs. Hafnia Tankers setter seil på børsen fredag.  Foto: Hafnia Tankers.

Emisjonen i forkant av den planlagte børsnoteringen av produkttankrederiet Hafnia Tankers tiltrakk seg ifølge selskapet selv og andre markedsaktører, stor interesse. 

Det Mikael Skov-ledede rederiet fikk inn 75 millioner dollar gjennom salg av aksjer til kurs 25,45 kroner. Mer enn 130 investorer, både nordiske og internasjonale, skal ha tegnet seg.

Hovedeier BW Group, som opprinnelig skulle selge aksjer, men endte med å kjøpe, ble tildelt aksjer for rundt 50 millioner dollar. BW eier 65,4 prosent av rederiet etter emisjonen og nedsalget.

Eksisterende eiere solgte aksjer for 125 millioner dollar. Inkludert emisjonen og overtildelingsopsjonen, ble det solgt aksjer for totalt 230 millioner dollar, eller i nederste del av det på forhånd indikerte intervallet fra 230-287,5 millioner dollar. 

Tredje størst

Basert på emisjonskursen får selskapet en markedsverdi på 1.025 millioner dollar, eller rett i underkant av 9,4 milliarder kroner. 

Dermed ligger Hafnia an til å bli det nest største shippingselskapet på Oslo Børs, men bare såvidt.

Ettersom aksjekursen til bilskipsrederiet- og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen fikk et kraftig løft onsdag er det svært tett mellom de to rederiene. Rett etter kl. 16 onsdag var Hafnia kun verdt noen få millioner kroner mer enn Wallenius Wilhelmsen. 

Tørrlastrederiet Star Bulk følger tett bak med en markedsverdi på 8,8 milliarder kroner.

John Fredriksens tankrederi Frontline er, selv etter et fall på mer enn fem prosent onsdag, verdt nær dobbelt så mye med en børsverdi på 17,6 milliarder kroner. 

Oslo Børs godkjente onsdag Hafnia for notering på Oslo Axess. Selskapet venter at handelen i aksjene vil starte fredag 8. november.