Forbedring for Wilson i tredje kvartal

Rederiet Wilson ASA kan vise til et forbedret resultat i tredje kvartal.

NYE TALL: Wilson ASA la frem kvartalsrapport fredag. Foto: Wilson

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 39,1 millioner euro, opp fra 35,6 millioner euro på samme tidspunkt i fjor. Omsetningen økte 1,1 million euro til 68,2 millioner.

Daglig nettoinntjening ble 3.529 euro, sammenlignet med 3.363 euro i fjor.

Resultat per aksje ble 0,04 euro, mot 0,05 euro i 2018.

– 3. kvartal var som forventet preget av sesongmessig lavere aktivitet. Selskapet opplevde en tilstramning mot slutten av kvartalet sammenlignet med fjoråret. For fjerde kvartal har selskapet positive forventninger til økt inntjeningsnivå og resultat fra drift sammenlignet med tredje kvartal, skriver selskapet i sin rapport.

Wilson-aksjen har til nå i år gått opp 5,41 prosent på Oslo Børs.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker