Nedgraderer tørrlast

Tørrbulkratene har falt kraftig i løpet av de seneste to månedene. Nå nedgraderer meglerhuset Cleaves Securities sektoren.

HALVERT: Capesizeratene har falt fra 40.000 til 20.000 dollar i løpet av de seneste to månedene. Foto: BW
Shipping

I høst har det vært tilnærmet bonanza-tilstander i flere av shippingsegmentene. I tank har ratene nådd nivåer som man knapt har sett tidligere, mens ratenivåene innenfor LPG og LNG også har vært knallsterke.

I tørrlast har det derimot ikke vært like mye å hente hverken for redere eller for aksjonærer. Det var riktignok tilløp til et lite bullmarked på tampen av sommeren da capesizeinntjeningen nådde nivåer tett opp mot 40.000 dollar dagen. Siden september har imidlertid ratene bare falt og falt, og nå ligger capesizeratene på nivåer på rundt 20.000 dollar dagen.

NEDGRADERER: Cleaves Securities-analytiker Joakim Hannisdahl nedgraderer tørrlastsektoren . Foto: Cleaves Securities

Nedgraderer

Tidligere denne uken tok Cleaves Securities-analytiker Joakim Hannisdahl ned sektoren fra «kjøp» til «hold». Han mener at det er stor fare for at ratene kommer til å falle ytterligere.

– Spotratene er sesongmessig sterkest i november og svakest i februar, så dette i seg selv taler for en lavere inntjening fremover. Nå er det for øvrig ingen signifikant korrelasjon mellom tørrbulkaksjer og sesong, men det at man i dagens marked nyter godt av at rundt 1,1 prosent av flåten kortsiktig er ute av drift for å installere scrubbere gjør nedsiden desto større, sier han.

Ifølge Hannisdahl er det i dag 93 capesizere på vei til Brasil, som er rundt 20 prosent flere enn for to måneder siden.

– Gitt at brasiliansk jernmalmeksport fortsetter på samme nivå som vi så i september, så kan dette føre til lavere inntjening frem mot jul. Vi ser allerede nå at både spotrater og nivåene på forwardkontraktene faller kraftig.

Hannisdal tror at den svake markedsutviklingen vil bety at vi vil få se nedjusteringer av både estimater og tørrbulkaksjer fra andre analytikere også.

– Det er også mulig at Kina vil innføre restriksjoner på kullimport frem mot nyttår, slik de gjorde i fjor. I tillegg er usikkerhet rundt Indonesias forbud mot eksport av nikkelmalm også med på å påvirke sektoren negativt.

Kjøp på Golden Ocean

Cleaves Securities og Hannisdal har tre kjøpsanbefalinger, fem hold og et salg på de ni tørrlastaksjene meglerhuset følger.

– Våre modeller tilsier at tørrbulkaksjer i snitt står 12 prosent høyere om ett år, men at vi potensielt skal ned 20 prosent først, sier han.

John Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean er et av tørrlastrederiene som Hannisdal har kjøpsanbefaling på.

– Golden Ocean handles til en historisk sett sjelden rabatt på 15 prosent i forhold til verdijustert egenkapital, noe som gjør det vanskelig å anbefale investorer å selge aksjen. Vi mener det er liten nedside i skipsverdiene og dermed liten risiko for at den verdijusterte egenkapitalen skal falle, sier han.