Gevinst på 300 mill. etter verdioppgang og salg

DSD Shippings satsing på nye produkttankere har vist seg å bli en svært lønnsom investering for Stavanger-rederiet.

FØRSTE AV FIRE: «Stavanger Pioneer» ved kai på verftet i Vietnam hvor skipet er bygget. Senere i år og neste år ferdigstilles og leveres de tre søsterskipene etter at to nybygg er videresolgt med gevinst til belgiske Transpetrol. Foto: DSD Shipping
Shipping

For snart to og et halvt år siden bestemte DSD Shipping å investere i nye produkttankskip i 50.000-dødvekttonnsklassen. Tilsammen ble det bestilt seks søsterskip mens nybyggingsprisene var på bunnen.

Senere er to av kontraktene videresolgt med gevinst til det belgiske rederiet Transpetrol, og rederiet har hatt en betydelig verdistigning på de fire søsterskipene det selv nå tar levering av fra byggeverftet i Vietnam.

Adm. direktør Oddvar Hausken sier seg godt fornøyd både med kvaliteten på skipene og med verdiutviklingen. Skipsmeglere opererer med en antatt salgspris på såkalte MR-produkttankskip på 42 millioner dollar inkludert renseutstyr i form av scrubbere, noe DSD har valgt å investere i.

Tidligere er det antydet at byggeprisen ligger rundt 32 millioner dollar pr. skip. I tillegg kommer vel 2 millioner dollar for scrubber-installasjonen.

Solid verdioppgang

Hausken vil imidlertid ikke si noe om prisen og viser til at rederiet har en kontrakt med verftet som inneholder konfidensialitetsklausuler.

– Vi forholder oss til det. Men det er klart at vi inngikk avtalene med verftet på et gunstig tidspunkt og at videresalget av to av kontraktene skjedde med en grei gevinst.

– Slik utviklingen i dette markedet har vært, ble det en bra deal både for kjøperen og oss, sier Hausken.

Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue har Transpetrol betalt 34 millioner dollar for hver av kontraktene. Dersom man legger dette og meglernes verdianslag til grunn, har Stavanger-rederiet hatt en verdioppgang på i størrelsesorden 34–35 millioner dollar – vel 300 millioner kroner – dersom man holder scrubberne utenom.

Nå er det første av skipene som DSD Shipping selv skal ha, «Stavanger Pioneer», døpt og satt i fart. Dåpsmarkeringen fant sted ved Hyundai Vinashin, der skipet har vært under bygging det siste året. Verftet ligger i byen Nha Trang i Vietnam. 

– Dette er skip for fremtiden som er kontrahert på attraktive nivåer og oppfyller de strengeste internasjonale miljøkrav i tråd med DSDs visjoner, sier Hausken.

FRA DÅPEN: I midten Stavangerskes konsernsjef Ingvald Løyning sammen med skipets gudmor Inger Therese Veen. Foto: DSD Shipping

I Mærsk-pool

Nybyggene kan frakte lette kjemikalier, vegetabilske oljer og petroleumsprodukter. Beskjeftigelsen er sikret i danske Mærsks MR Pool, og den første lasten er vegetabilske oljer som skal fraktes fra Asia til Europa.

Medregnet nybyggene teller DSD Shippings flåte ti fartøyer. Fire er aframax-tankere på rundt 105.000 dødvekttonn og to er kombinerte produkt- og kjemikalietankere på 16.600 dødvekttonn.

De sistnevnte eies forøvrig i kompaniskap med et annet Stavanger-rederi, O.H. Meling.

Yuhong Jin Hermansen er majoritetseier i DSD-konsernet, som blant annet omfatter bussoperatøren Tide, gjennom Folke Hermansen AS.

DSD har kvittet seg med mesteparten av virksomheten i linjerederiet Nor Lines og solgte seg på vårparten i år ut av ferge- og hurtigbåtrederiet Norled.