Meglerhus initierer dekning med «kjøp»: – Oppsiden er større enn risikoen

Norne Securities liker Belships som en nisjespiller og anbefaler kjøp av aksjen.

KJØP: Norne mener du skal kjøpe aksjer i tørrbulksrederiet Belships. På bildet: Lars Christian Skarsgård, administrerende direktør i selskapet. Foto: Iván Kverme
Shipping

I forrige uke valgte Cleaves Securities-analytiker Joakim Hannisdahl å ta ned tørrbulksektoren fra «kjøp» til «hold». Han mener at det er stor fare for at ratene kommer til å falle ytterligere.

– Spotratene er sesongmessig sterkest i november og svakest i februar, så dette i seg selv taler for en lavere inntjening fremover. Nå er det for øvrig ingen signifikant korrelasjon mellom tørrbulkaksjer og sesong, men det at man i dagens marked nyter godt av at rundt 1,1 prosent av flåten kortsiktig er ute av drift for å installere scrubbere gjør nedsiden desto større, sa han.

Ifølge Hannisdahl er det i dag 93 capesizere på vei til Brasil, som er rundt 20 prosent flere enn for to måneder siden.

– Gitt at brasiliansk jernmalmeksport fortsetter på samme nivå som vi så i september, så kan dette føre til lavere inntjening frem mot jul. Vi ser allerede nå at både spotrater og nivåene på forwardkontraktene faller kraftig.

Hannisdal tror at den svake markedsutviklingen vil bety at vi vil få se nedjusteringer av både estimater og tørrbulkaksjer fra andre analytikere også.

Norne initierer dekning av Belships

I 2018 fylte tørrbulkselskapet Belships 100 år. Som et ledd i feiringen valgte selskapet med 23 skip i porteføljen, 14 ultramax og ni supramax, å kjøpe Frode Teigen-kontrollerte Lighthouse. Belships har som mål å utvide flåten til 30 skip, der strategien hovedsaklig er å erverve relativt nye ultramaxer.

Selskapet, som særlig frakter gjødsel og korn, har ni skip på faste kontrakter, mens de resterende skipene har spot-eksponering eller bygges ved verft. 

Norne Securities, som også har inngått en market making-avtale med selskapet, mener Belships er posisjonert mot et marked med sterk etterspørsel.

«Etterspørselen etter mindre laster og andre produkter samt etterspørsel etter supra / ultramax-bulkers forventes å fortsette å vokse, mens ordrebokenivået for supra / ultramax er historisk lave», skriver Norne.

Meglerhuset fremhever også at selskapet, som har operasjonelle kostnader per skip på om lag 4.600 dollar om dagen, er sterkt kapitalisert med en solid balanse. Rederiet har om lag en halv milliard i nettogjeld, mot en markedskapitalisering på om lag halvannen mililard. Frode Teigen er etter Lighthouse-transaksjonen indirekte hovedeier i selskapet.

Med et utfordrende marked for jernmalm, liker Norne eksponeringen som Belships tilbyr.

«Belships er mindre avhengig av jernmalm og kull enn typiske capesize / panamax-rederier og mindre utsatt for landsspesifikk etterspørsel på grunn av et stort antall handelsruter for mindre laster», skriver meglerforetaket.

90 prosent av skipsdagene i tredje kvartal er booket inn til 11.250 dollar om dagen, noe om ifølge Norne bør gi en justert EBITDA på 8,4 millioner dollar i kvartalet med en bunnlinje på snaue én million dollar. Meglerhuset er noe mindre optimistiske enn konsensus.

Ser 27 prosent oppside

I sum mener Norne at Belships er et bra bet, og dekningen initieres med kjøp og kursmål ni kroner. Selskapet verdsettes basert på en DCF-modell med en likviditetsrabatt på toppen.

«Selv om markedsforholdene bør gi grunnlag for en god fremtid for en velposisjonert nisjespiller, mener vi det er risiko relatert til det nye selskapets korte fartstid og mangel på sammenligbare konkurrenter for verdsettelsen. Vi tror at oppsiden er større en risikoen (...)», heter det fra meglerhuset. 

Belships-aksjen handles uendret til 7,1 kroner på Oslo Børs.