Kontraktsforlengelse for Trøims utbyttemaskin

FORLENGER KOCH-AVTALE: Tor Olav Trøims 2020 Bulkers har inngått en kontraktsforlengelse med Koch.  Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers melder at de har forlenget time charteren med Koch Supply and Trading for Bulk Santiago og Bulk Seoul med 11-13 måneder.

De to Newcastlemaxene er nå utleid i 12 måneder til samme selskap på en fikset rate på henholdsvis 19.525 dollar per dag for Bulk Santiago og 22.250 dollar per dag for Bulk Seoul. 

Kontraktsforlengelsen, som trer i kraft 25. desember neste år for Bulk Santiago og 1. januar 2021 for Bulk Seoul, er indeks-linket, med en premie, til Baltic 5TC-indeksen. Samme type avtalen som tørrlastrederiet har inngått for andre skip i porteføljen.

Avtalen innbærer også en profittdeling fra og med 1. januar 2020 relatert til skipenes installerte scrubbere, men majoriteten av eventuell økonomisk vinning tilfaller 2020 Bulkers.

2020 Bulkers har en cash breakeven-rate på drøye 14.000 dollar per dag for sine åtte skip på 208.000 dødvektstonn.

Selskapet, hvor Tor Olav Trøim er initiativtaker og storaksjonær, har som mål å betale månedlig utbytte, hvor den første utbetalingen skjer i november.

Aksjen handles uendret til 86,00 på Oslo Børs.