Sliter i hett LNG-marked

Awilco LNG taper penger i et hett LNG-marked. Selskapets problembarn er skipet «WilForce» som fortsatt står uten kontrakt.

ET AV TO: Awilco LNG hadde kun ett skip i drift i tredje kvartal. Foto: Aleksander Wisløff
Shipping

Fraktmarkedet for flytende naturgass - LNG - har vært brennhett i høst.. For markedets største og mest moderne skip har fraktratene nå ligget stabilt på 150.000 dollar dagen i snart to måneder nå. Awilco LNG har imidlertid så langt fått beskjedent med drahjelp av av det sterke spotmarkedet. Et av selskapets to skip, «WilPride», gikk i juli på en åttemåneders charterkontrakt med et stort, men ikke navngitt, oljeselskapet. Kontrakten ventes ifølge Awilco LNG å gi et annualisert bidrag til driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på 23 millioner dollar, eller rundt 196 millioner kroner, i løpet av avtaleperioden.

Awilco LNG

(Mill. USD)3.kv/192.kv/19
Drriftsinntekter6,73,9
Driftsresultat4,1−3,4
Resultat etter skatt−1,1−8,6

Kontraktsløs

Søsterskipet «WilForce» står imidlertid fortsatt uten kontrakt etter at skipet kolliderte med et annet fartøy utenfor Singapore i slutten av mai. Sammenstøtet medførte skade på skroget til det 2013-bygde LNG-skipet, som frem til midten av september ble reparert ved et verft i Singapore.

Da kollisjonen skjedde, var «WilForce» på en 9–12-måneders timecharter-kontrakt med et ikke-navngitt oljeselskap, som startet i september i fjor.

Som følge av at skipet i en periode vil være ute av spill, valgte kunden å avslutte kontrakten før tiden. Mesteparten av den tapte hyren (65.000 dollar dagen) dekkes av forsikringen, og Awilco LNG skriver i tredje kvartalsrapporten at selskapet i tillegg har rettet et krav mot selskapet som eier skipet som var ansvarlig for kollisjonen.

Awilco LNG Hadde en utnyttelsesgrad på de to skipene på 45 prosent i tredje kvartal. Resultatet endte på minus 1,1 millioner dollar, som er betydelig bedre enn i andre kvartal da underskuddet endte på hele 8,6 millioner dollar.

Golar LNG var i går formiddag opp 0,8 prosent på Oslo Børs. Siden årsskiftet er aksjen ned rett i underkant av 25 prosent.