Styreleder i Jinhui kjøpte aksjer i selskapet

Skip tilhørende Jinhui.  Foto: Jinhui

Styreleder i Jinhui Shipping, Siu Fai, meldte mandag etter at Oslo Børs hadde stengt at de hadde kjøpt 9.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 6,6767 kroner.

Etter kjøpet eier Siu Fai og nærstående 4.951.107 aksjer i selskapet. Siu Fai har også indirekte interesser gjennom sine 51 prosent i Fairlines Consultants, som meldte at det hadde kjøpt 11.000 aksjer til snittpris 6,7727 kroner.

Tilsammen kjøpte Fai og Fairline aksjer for drøye 134.000 kroner.