Havila handler aksjer for 675 mill. i fergeselskap

Havilas datterselskap legger kjøper Fjord1-aksjer for 675 millioner kroner, og eier etter transaksjonen 66,5 prosent av selskapet. 

LASTER OPP I FERGESELSKAP: Havilas datterselskap Havilafjord Holding legger 675 millioner kroner på bordet for 15 millIioner aksjer i Fjord1. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Gjennom datterselskapet Havilafjord Holding har Havila lagt 675 millioner kroner på bordet for ytterligere 15 millioner aksjer i Fjord1. 

Havilafjord kontrollerer etter transaksjonen 65,5 millioner aksjer i Fjord1, hvilket tilsvarer en eierandel på 65,5 prosent.

Gjennom et fond kontrollert av Vision Ridge Partners, har Havila sikret finansiering og etter ferdigstillelse av kjøpet vil de eie 70,35 millioner aksjer. 

Hittil i år har Havila Shipping og Fjord1 falt henholdsvis 7 prosent og 9,5 prosent på Oslo Børs.

havila
fjord1
aksjekjøp
Nyheter
Shipping
Børs