Duket for tankfest hos Fredriksen

I fjor var det laksefest for John Fredriksen, men i år er det tankrederiet Frontline som har gitt det største verdihoppet for Norges rikeste.

HAR SKAPT STORE VERDIER: John Fredriksen, her fotografert på julelunsjen i fjor, i samtale med Mowis styreleder Ole-Eirik Lerøy. På to år har aksjeposten som Fredriksen-gruppen har i Mowi gitt en samlet avkastning på 8,8 milliarder kroner. Det er summen av verdioppgang på børsen og utbytter. Foto: Iván Kverme
Shipping

En dobling av de gjennomsnittlig oppnådde spotmarkedsratene for store råoljetankskip i Very Large Crude Carrier-klassen fra i fjor til i år og gode utsikter i tankfarten merkes på verdiene i Fredriksen-gruppen. Aksjene Fredriksen eier i Frontline er på kursen torsdag formiddag verdsatt til vel 8 milliarder kroner etter en oppgang på 78 prosent det seneste året og 110 prosent hittil i år.

– Tank ser ut til å være inne i en veldig god utvikling, og Frontline er rigget for å kunne betale solide utbytter hvis analytikerne får rett i sine rateanslag for de neste par årene, sier John Fredriksen til Finansavisen.

Frontline-porteføljen tilsvarer nokså nøyaktig en femtedel av verdien av de børsnoterte selskapene som inngår i Fredriksen-gruppen eller som må regnes som kjerneinvesteringer.

Det vil sikkert bli markert med en ekstra skål på Theatercaféen fredag. Der samler Fredriksen-familien venner, forretningsforbindelser og nøkkelmedarbeidere til den tradisjonelle julelunsjen, som erfaringsmessig kan strekke seg langt utover ettermiddagen.

TANKPRAT PÅ TJUVHOLMEN: – Tank ser ut til å være inne i en veldig god utvikling, og Frontline er rigget for å kunne betale solide utbytter hvis analytikerne får rett i sine rateanslag for de neste par årene, sier John Fredriksen til Finansavisen. Her er han i samtale med to skipsmeglere, P.F. Bassøes Bjørn-E. Løkken (t.v.) og Razaq Jadgal fra Arctic Shipping. Foto: Iván Kverme

40 prosent shipping

Verdioppgangen i porteføljen er cirka 18 prosent regnet fra årsskiftet. På dagens kurser verdsettes Fredriksens investeringer i egne og nært tilknyttede selskaper til over 40 milliarder kroner.

Hans aksjeposter i shippingselskapene i gruppen har en samlet verdi på cirka 16,5 milliarder kroner, som utgjør 40 prosent av de totale børsverdiene – det samme som aksjeposten gruppen har i Mowi.

Men Fredriksen har også betydelige shippinginvesteringer privat.

En oppdatert oversikt fra den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue viser at han eier 17 skip, de fleste er bulkcarriere, med en markedsverdi på vel 360 millioner dollar, tilsvarende 3,3 milliarder kroner.

I tillegg kommer 23 nybygg til 1,6 milliarder dollar. Av dette gjelder imidlertid vel 900 millioner dollar bygging av fem store LNG-tankere for viderelevering til børsnoterte Flex LNG ved ferdigstillelse på verftene.

LØFT I FRONTLINE: John Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod. Det børsnoterte tankrederiet Frontline har levert en samlet verdistigning på over 4 milliarder kroner til Fredriksen-gruppen så langt i år. Da er tredjekvartalsutbyttet inkludert. Foto: Iván Kverme

Pluss 6,8 milliarder

En gjennomgang av verdiutvikling og utbytter i de børsnoterte Fredriksen-selskapene viser at summen så langt i år er nær 11,5 milliarder kroner.

I motsatt retning trekker urealiserte tap på vel 4,7 milliarder kroner på gruppens aksjer i Seadrill, Northern Drilling, NorAm Drilling, Archer, Flex LNG, Solstad Offshore, Axactor og Arcus.

Det gir en netto verdiøkning i børsporteføljen på cirka 6,7 milliarder kroner, nokså nøyaktig på linje med avkastningen Fredriksen hadde på totalporteføljen på børs i 2018.

For Fredriksens eierandel i Frontline summerer kursoppgangen så langt i år og utbyttet etter tredje kvartal seg til 4,3 milliarder kroner. Aksjeposten i oppdrettskjempen Mowi har gitt en avkastning på cirka 3,9 milliarder kroner og investeringen i det skipseiende selskapet SFL Corporation nær 1,4 milliarder kroner.

TRE HOVEDTYPER: Frontline er mest kjent for sine store råoljetankskip i VLCC- og suezmax-klassene, men eier og driver også en stor flåte med aframax-tankere på rundt 115.000 dødvekttonn. På bildet «Front Cougar», som er bygget i Kina i 2016. Foto: Frontline Management

Svakt i offshore

På plussiden bidrar også eiendomsselskapet Norwegian Property med drøye 1,3 milliarder kroner og gassrederiet Avance Gas med en halv milliard kroner.

Oppturen i offshore og oljeservice lar fortsatt vente på seg, og så langt i år har det gitt et negativt bidrag på 3,8 milliarder kroner, hvorav kursfallet i Seadrill alene utgjør to milliarder kroner.

Men også riggselskapet Northern Drilling og oljeselskapet Archer har falt i verdi sammen med offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore. Investeringen gruppen gjorde i konsolideringen i offshore service, der fire børsnoterte rederier i 2017 ble til ett, har gitt store tap.

– I offshore lar oppgangen fortsatt vente på seg, noe som selvsagt er svært negativt for selskapene vi er investert i i denne sektoren. Den store overkapasiteten gjør at det tar lengre tid enn mange hadde trodd å løfte ratene, sier Fredriksen.

I sommer sa han til Finansavisen at 2019 lå an til å ville bli et av de dårligste Fredriksen-gruppen har hatt.

«Aksjekurser og verdier vendte ned i fjerde kvartal i fjor, og denne utviklingen fortsatte i begynnelsen av 2019. Dollarkursen gjør riktignok at verdiene på gruppebasis målt i norske kroner ser ganske bra ut. Sånn sett tjener jeg på dollarstyrkelsen, men vi er jo en dollarbusiness, og da er det ikke størrelsen på nettoverdiene målt i norske kroner som er avgjørende», sa han i et intervju med Finansavisen i slutten av august.

STØRRE FLÅTE: John Fredriksen har lastet opp med flere tankskip i Frontline i år. Foto: Iván Kverme

Øker i tank

Gründeren har flere ganger gjort det klart at han tror på et sterkt tankmarked de to-tre nærmeste årene og overrasket analytikere og aksjonærer med å vedta det første utbyttet allerede etter tredje kvartal i år.

Tankoptimismen i Fredriksen-gruppen skyldes en kombinasjon av økt råoljeproduksjon i USA med derav følgende lengre seilingsdistanser, raffinerier som gjenopptar produksjonen og de nye reglene som setter begrensninger på svovel­utslippene fra skipsfarten.

«Vi forsøker å spre investeringene våre, men ser hele tiden på muligheter for gode kjøp i shipping og offshore. Der kan det dukke opp ting nå. Og vi er i en situasjon der vi sitter på en solid cashbeholdning og kan handle raskt», sa Fredriksen til Finansavisen i forbindelse med fjorårets julelunsj.

Som sagt, så gjort. I sommer inngikk han på vegne av Frontline en avtale med oljehandelsselskapet Trafigura om kjøp av ti suezmax-tankere  skip i 150.000-dødvekttonnsklassen  mot oppgjør i nyutstedte aksjer og kontanter.

Transaksjonsverdien var 675 millioner dollar. Denne handelen kom på toppen av allerede inngåtte avtaler om kjøp av fire tankskip.

I tillegg har Fredriksen og hans tanksjef Robert Hvide Macleod vært på utkikk etter flere VLCC-ere, og de har vært i dialog om kjøp av en eksisterende stortankflåte. Alternativet er overtagelse av resalgskontrakter, altså avtaler om nybygg som andre har inngått med verftene tidligere.

Sier døtrene gjør det best

En betydelig del av Fredriksens formue er plassert i investeringsfond og i fast eiendom, der familien har satset mer de seneste årene som et ledd i en bevisst diversifisering av midlene som forvaltes.

For fire år siden fikk døtrene Kathrine og Cecilie Astrup Fredriksen ansvaret for to milliarder dollar som skulle investeres i fondsmidler, der de har vært bistått av John O’Donnell på kontoret i London.

Ifølge Fredriksen har de gjort det veldig bra med denne delen av formuen:

«Sannheten er at de har levert resultater som er langt bedre enn hva vi har oppnådd i offshore og shipping», sa Fredriksen, som roste døtrene for deres engasjement i virksomheten i et intervju i sommer.

«Det er denne delen som gjør det best hos oss og har gjort det over en lengre periode», sa han.

Han er opptatt av å sitte med en solid kontantbeholdning:

– Vi har fortsatt en betydelig kontantbeholdning og stor handlefrihet hvis vi ser at det dukker opp spennende muligheter. Men vi er opptatt av å ha en balanse mellom industrielle investeringer i selskaper der vi har en avgjørende innflytelse og mer passive, finansielle investeringer i fond pluss i eiendom, sier han.

– Et langt liv i business har i tillegg lært meg at man alltid skal ha en solid likviditetsbeholdning som en buffer, sier Fredriksen til Finansavisen.

Da Kapital i høst offentliggjorde listen over Norges rikeste, ble formuen til John Fredriksen, listens ubestridte ener de seneste 16 årene, vurdert til 114 milliarder kroner, 1 milliard kroner mer enn et år tidligere.

JOHN FREDRIKSEN

John Fredriksen er født på Eidsvoll og vokste opp i en blokkleilighet på ­Etterstad i Oslo.

Faren, Gunnar Fredriksen, var sveiser, og moren, Herdis Johanne Ørbæk, arbeidet i kantinen på Unitor.

Han havnet i shippingbransjen knapt 17 år gammel, da faren gjorde ham oppmerksom på en annonse fra skipsmeglerfirmaet Blehr & Tenvig, som trengte budhjelp.

Det ble starten på en karriere i skipsmegling i Montreal, New York, Oslo og Singapore, før han begynte egen meglervirksomhet.

Rederidriften startet med at han leide inn skip og skaffet frakter i ­markedet. Senere ble han selv eier og reder og gikk etterhvert inn i rigg og oljeservice i tillegg til shipping.

Fredriksen bosatte seg i London på 70-tallet og flyttet senere til Kypros. I dag er han bosatt i London, men er kypriotisk statsborger.

Har bygget opp et stort antall rederier og selskaper innenfor shipping og oljeservice og er største eier i oppdrettskjempen Mowi, tidligere Marine Harvest.

Fredriksen-gruppen omfatter blant andre tankrederiet Frontline, tørrlastrederiet Golden Ocean Group, gassrederiet Flex LNG, det skipseiende selskapet SFL Corporation (tidligere Ship Finance International), riggselskapene Seadrill, Northern Drilling, Northern Rig Holding og NorAm Drilling og oljeserviceselskapet Archer.

Fredriksen har også store eierandeler i gassrederiet Avance Gas og i offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore, kontrollerer eiendomsselskapet Norwegian Property og eier aksjer i inkassoselskapet Axactor og i Arcus.

Tvillingdøtrene Cecilie og Kathrine Fredriksen arbeider i gruppens administrasjonsselskap Seatankers Management og har flere styreverv i systemet.

RIKESTE NOENSINNE

Professor og historiker Knut Sogner ved BI mener John Fredriksen er den rikeste nordmann noensinne. Han har sammenlignet Fredriksen med den avdøde Ikea-gründeren Ingvar Kamprad.

«Begge har bygget opp store formuer ved å delta i den ­internasjonale kapitalismen og ved å konsentrere seg om å utnytte forretningsmessige muligheter», sa Knut Sogner til Finansavisen i mai i år.

Siden 1988 har Kapital laget sine årlige oversikter over de mest formuende i Norge. Fra det første året frem til i høst hadde Fredriksens nettoformue, ifølge Kapitals beregninger, økt fra 1 til 114 milliarder kroner.

De fleste årene har pilene pekt opp, men Fredriksen har også opplevd verdifall i takt med sviktende shippingmarkeder og fallende annenhåndsverdier på skip og rigger.

Den gjennomsnittlige årlige verdistigningen i 30-årsperioden til og med 2018 regnet ut til 17,07 prosent.

john fredriksen
fredriksen-gruppen
frontline
mowi
theatercafeen
sfl corporation
ship finance
norwegian property
robert hvide macleod
avance gas
axactor
noram drilling
arcus
flex lng
golden ocean group
solstad offshore
seadrill
northern drilling
archer
northern rig holding
kathrine fredriksen
cecilie fredriksen
ole-eirik lerøy
vlcc
vesselsvalue
lng
john o'donnell
kapital
kapital 400
Nyheter
Shipping
Oljeservice
Børs