Meglerhus frykter stor ordrebok og svakt marked – Anbefaler kjøp

DNB Markets ser flere fundamentale forhold som skisserer et svakt marked for LNG-frakt. Allikevel anbefales kjøp av Flex LNG, som har et konkurransefortrinn både på inntekts- og kostnadssiden.

Publisert 12. des. 2019 kl. 11.05
Oppdatert 12. des. 2019 klokken 14.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 645 ord
Skipsreder John Fredriksen, som sitter på over 24 millioner aksjer i FLEX LNG, er nok skuffet over kursutviklingen for gassrederiet med hypermoderne skip. Foto: NTB SCANPIX

Flex LNG flekset muskler under tredjekvartalsrapporteringen i november da selskapet guidet TCE på om lag 100.000 dollar om dagen for fjerde kvartal. Det medførte også at selskapet valgte å betale utbytte på 10 cent for kvartalet, noe som kom som en positiv overraskelse på mange analytikere.

Men den siste tiden har ratene for LNG-frakt kommet ned igjen fra svært høye nivåer tidligere i høst da Cosco-sanksjonene drev markedet kraftig opp.

TFDE-ratene ligger nå rett i underkant 100.000 dollar om dagen i spotmarkedet.

I en oppdatering påpeker DNB Markets at Flex-aksjen har vært flat i fjerde kvartal, i en periode der LNG aksjekurser vanligvis følger markedet og er sesongmessig sterkt. Meglerhuset tror investorene har sett forbi årets siste kvartal, som følge av svak etterspørselsvekst fra Asia og lave globale LNG-priser.

Tilbudsoverskudd

I takt med tight oil-boomen i USA, og en kraftig økning i kondenseringskapasitet, har ikke etterspørselen tatt unna for tilbudet i LNG-markedet den siste tiden. Det har sent gassprisene ned, noe som igjen har satt en brems for arbitrasjemulighetene som danner grunnlaget for LNG-shipping. 

Ifølge DNB Markets var årsveksten fra Japan, Kina, Korea og India, som tilsammen utgjør 65 prosent av LNG-markedet, 10,8 og 12,7 prosent i henholdsvis 2017 og 2018. I 2019 har veksten vært helt flat fra de fire asiatiske landene.

Mye av gassen har endt opp i Europa, som følge av svakheten i det asiatiske markedet. DNB ligger inne med at 50 prosent av de amerikanske volumene skal gå til Asia i 2020-2022. Om andelen skulle holde seg på 35 prosent slik som i de første ni månedene i år, mener meglerhuset at det er nedsiderisiko i deres estimater.

Stor ordrebok

I oppdateringen argumenter DNB Markets for at 2020 ser ut til å bli et sterkere år enn 2019, med etterspørselsvekst på 13 prosent og tilbudsvekst på syv prosent. På bakgrunn av dette forventer meglerhuset innseilede rater på 61.000 dollar om dagen, opp fra sitt 2019-estimat på 44.000 dollar om dagen.

For perioden etter 2020 mener DNB-analytikerne at tilbudsveksten av ny fraktekapasitet vil være høyere enn veksten i etterspørselen. Det presser naturlig nok utnyttelsesgraden ned, som reduserer i meglerhusets rate-estimater til 52.000 dollar om dagen i 2021 og 39.000 dollar om dagen i 2022.

Så langt i år har MEGI/XDF-premien ligget på om lag 12-13.000 dollar pr. dag på spot-basis. Den innseilede rate-premien, justert for utnyttelse, har vært oppimot 20.000 dollar pr. dag, sier DNB-analytiker Mats Bye til Finansavisen. Flex LNG har kun MEGI/XDF-skip i flåten.

DNB Markets ser en flåtvekst på sju prosent i 2020, før den stiger til hele 10 prosent i 2021. Ordeboken utgjør nå snaue 25 prosent av flåten på vannet.

Kontraheringen har kommet kraftig ned i år, men meglerhuset tror at det vil bestilles nye skip fra større olje- og gassprodusenter innen kort tid.

Kjøp Flex LNG

Selv om DNB Markets er blant de mest pessimistiske meglerhusene hva gjelder LNG-frakt, er shipping-analytikerne positive til Flex LNG.

I oppdateringen fremheves selskapets svært lave cash breakeven-nivå, drevet av ledende finansieringsbetingelser, som ventes under 45.000 dollar om dagen allerede i 2022.

DNB regner seg frem til en verdijustert egenkapital (NAV) på 129 kroner med de 13 LNG-skipene verdsatt til nybyggkost.

«Hvis vi antar at Flex LNG slutter alle sine skip på 73.000 dollar pr. dag (vårt 2021-estimat), og man setter en P/E-multippel på 10x, så indikerer det en potensiell oppside til 209 kroner pr. aksje. Men vi ser nedsiderisiko hvis ratene snitter 60.000 dollar pr. dag (vårt 2019-estimat), og Flex mislykkes med å få alle sine skip på lange kontrakter, noe som impliserer 105 kroner pr. aksje basert på P/E 10x for 2021», heter det fra DNB Markets i oppdateringen.

Meglerhuset anbefaler kjøp med et kursmål på 108 kroner pr. aksje.

Ifølge Infornt har ni analytikere dekning på aksjen. Åtte anbaler kjøp, mens én anbefaler hold. Gjennomsnittlig kursmål ligger på 157 kroner.

John Fredriksen kontrollerer om lag 45 prosent av de utestående aksjene i gassrederiet.

På Oslo Børs stiger Flex-aksjen 0,58 prosent til 87,1 kroner.