Vurderer nytt obligasjonslån

SFL Corporation er i markedet for å oppta et nytt obligasjonslån, trolig på mellom 500 og 700 millioner kroner.

PASSER PÅ PENGENE: Aksel C. Olesen (bildet) overtok for et år siden som finansdirektør i SFL Corp. etter Harald Gurvin. Olesen kom til Fredriksen-gruppen fra Pareto Securities, der han ledet avdelingen for prosjektfinansiering i shipping og offshore. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

John Fredriksens skipseiende selskap SFL Corp. - tidligere Ship Finance International - har engasjert fem meglerhus til å sondere markedet for mulig opptak av et nytt usikret, femårig obligasjonslån.

SFL Corp. er en gjenganger i det nordiske obligasjonsmarkedet og har utstedt obligasjoner i kroner i en årrekke. I dag har selskapet tre papirer utestående med forfall i henholdsvis juni 2020, september 2023 og juni 2024.

– Dette er en opportunistisk tilnærming fra selskapets side, der vi ser at markedet er sterkt med en høy etterspørsel etter nye obligasjoner fra kvalitetsutstedere, sier SFLs finansdirektør Aksel C. Olesen til Finansavisen.

Har penger

Selskapet trenger ikke fornye noen lånefasiliteter nå. Pr. siste balansedato og hensyntatt at man nylig har frigjort over 100 millioner dollar ved salg av aksjene i Frontline, har selskapet en tilgjengelig likviditet på over en kvart milliard dollar - drøye 2,2 milliarder kroner.

Samtidig vil det ikke være unaturlig om man benytter provenyet av et mulig nytt obligasjonslån nå til å dekke det eneste låneforfallet selskapet har dette året, en obligasjon på 500 millioner kroner som forfaller i juni, slik at man i realiteten ruller denne videre.

Om obligasjonsporteføljen selskapet har i det norske markedet sier Olesen:

– Selv om disse enkeltvis er små lånefasiliteter på SFLs balanse er det hyggelig å være til stede i det norske obligasjonsmarkedet med flere obligasjoner av ulik løpetid slik at man har en meny å tilby investorene over hele durasjonskurven ut til fem år.

Han sier at selskapet opplever god interesse fra nordiske investorer på grunn av sin «track-record», stabilitet og visibilitet på cash flow.

Solid ordrebok

Ved årsskiftet sitter SFL Corp. med kontrakter som sikrer samlede driftsinntekter på 3,7 milliarder dollar, tilsvarende nesten 33 milliarder kroner.

Det gir svært god forutsigbarhet for investorene, gitt at rundt 90 prosent av selskapets inntekter stammer fra slike lange kontrakter.

IMO 2020 har trådt i kraft, og så langt er det besluttet at 36 skip vil bli utstyrt med eksosrensesystemer i form av såkalte scrubbere. Ifølge Olesen er mulig at dette tallet vil stige. 

SFLs bruttoinvestering i scrubbere er foreløpig begrenset til cirka 70 millioner dollar, da flere av oppgraderingene gjøres av kunder for deres egen regning.

– Scrubber-investeringene har så langt økt ordrereserven med rundt 180 millioner dollar. I tillegg er vi nå svært godt posisjonert til å ta del i oppsiden som vi ser komme gjennom et sterkt tankmarked og spread-en mellom lav- and høysvovelholdig olje. Dette er inntjening som kommer på toppen av den underliggende faste hyren fra ordrereserven, sier Olesen.

Etter kjøpet av tre containerskip og tre store råoljetankskip i tredje kvartal, består flåten til USA-noterte SFL Corp. av totalt 92 skip og rigger.

Basert på aksjekursen på New York Stock Exchange fredag ettermiddag norsk tid, 14,54 dollar, verdsettes selskapet til 1,6 milliarder dollar.

sfl corporation
aksel c. olesen
john fredriksen
obligasjonslån
imo 2020
scrubber
Nyheter
Shipping
Børs