Tankrederiene styrer mot milliardinntjening

Det er full ratefest i tankmarkedet. Med dagens inntjening vil kontantstrømmen for en 300.000-tonner ligge rundt 35 millioner dollar i året.

REDER OG MEGLERE: John Fredriksen sammen med skipsmeglerne Bjørn E. Løkken fra Pareto Bassøe (t.v.)  og Razaq Jadgal fra Arctic Shipping. Foto: Iván Kverme

Arne Fredlys Hunter Group skal ha sikret en ny last til den første av sine syv VLCC-ere, «Hunter Atla», til 130.000 dollar dagen.

Pareto Securities opplyser at «Hunter Atla» skal frakte råolje fra Vest-Afrika til Kina for kinesiske Unipec, og anslår at reisen tar over 60 dager. Oppdraget blir det tredje etter at skipet ble levert fra Daewoo-verftet i Sør-Korea i fjor høst.

– Markedet ser ganske stramt ut for øyeblikket og ratene for et moderne skip med scrubber ligger nok rundt disse nivåene. Ellers tror jeg vel at en reise fra Vest-Afrika til Kina tar nærmere 70 dager enn 60 dager, sier adm. direktør Erik A.S. Frydendal i Hunter Group til Finansavisen.

Oslo Børs-noterte Okeanis Eco Tankers er ifølge meglere i ferd med å leie ut nybygget «Nissos Anafi» for rundt 124.000 dollar pr. dag.

Børsnoterte ADS Crude Carriers, som eier tre VLCC-skip, skal være nær ved å sikre spotoppdrag til to av disse til en rate som ligger rundt 100.000 dollar dagen. 

SKUFFER INN PENGER OM DAGEN: VLCC-skipet «Front Earl» er en av stortankerne i Frontlines flåte, som også inkluderer flere suezmaxere og et stort antall aframax-tankere. Foto: Frontline Management

Panikktendenser

Den seneste oppgangen i tankmarkedet kommer i kjølvannet av uroen i Midtøsten.

– Det er litt panikktendenser der ute, og folk er nervøse. Det påvirker også aktørene i tankfarten, sier sjefen for meglerhuset Fearnleys' London-kontor, Halvor Ellefsen. Han leder Fearnleys' VLCC-team og er en av dem som følger dette markedet tettest.

– De underliggende forholdene i tankfarten er bra. Men usikkerheten etter det amerikanske luftangrepet på Bagdad internasjonale flyplass gjør at psykologien slår mye tyngre inn enn normalt og bidrar til større utslag i antall Worldscale-poeng som avtales for lastene, og dermed i den daglige inntjeningen.

– Vi ser nå at befraktere søker å inngå avtaler om laster relativt langt frem i tid. Dette gir rederstanden blod på tann, noe som igjen gir et løft i ratene, sier Ellefsen.

Han påpeker imidlertid at bunkersprisene har også steget markant på bakgrunn av høyere oljepris:

– Dette gir høyere reisebaserte driftsutgifter, så nettofortjenesten av høyere rater er ikke nødvendigvis så stor som den prosentvise oppgangen kunne indikere. Høyere bunkerspriser slår spesielt negativt ut for de skipene som kjører med bunkers med lavt svovelnivå i henhold til de nye IMO-reglene, men favoriserer desto mer dem som har installert renseutstyr i form av scrubbere ombord, sier Ellefsen.

Han vil være forsiktig med å spå hvordan markedet vil utvikle seg resten av året, men gjentar at de fundamentale forholdene er gode.

BYGGER I SØR-KOREA: Arne Fredly (t.v.) og adm. direktør Erik A. S. Frydendal ved dåpen av «Hunter Alta» på Daewoo-verftet. I midten verftets toppsjef Sung-Geun Lee. Foto: Hunter Group

10 mrd. i kontantstrøm

Pareto Securities anslår at Hunter-skipet i løpet av en periode på cirka fem måneder vil seile inn et EBITDA-resultat på 12-13 millioner dollar, tilsvarende 15 prosent av kostprisen.

Hvis spotmarkedet for de store råoljetankerne skulle holde seg på dagens nivå vil rederier med VLCC-tonnasje få en kontantstrøm på 30-40 millioner dollar pr. skip i året. Det betyr at de syv fartøyene Hunter Group har fått bygget på Daewoo-verftet i Sør-Korea vil være tjent inn på to og et halvt år.

For Frontline, som foruten VLCC-eiere også eier og driver tankskip i suezmax- og aframax-klassene, vil dagens spotrater generere en kontantstrøm for året på rundt 10 milliarder kroner – vel og merke dersom dagens rater vedvarer året igjennom.

– Markedet starter året meget sterkt og med mye aktivitet. Moderne skip med scrubber tjener nå nær 120.000 dollar dagen på «melkeruten» fra Midtøsten til Kina. Og vi ser VLCC-nybygg, som normalt må rabattere første reise, oppnå nivåer rundt 100.000 dollar dagen, sier adm. direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management til Finansavisen.

I markedet for fremtidskontrakter prises første kvartal på rater rundt 95.000 dollar dagen for skip med scrubber, og rundt 15.000 mindre uten scrubber.

– Etterspørselen etter tonnasje er svært god i alle våre tre segmenter; VLCC, suezmax og aframax, sier Hvide Macleod.

– Sterkt overalt nå

Hvide Macleod viser til at differansen mellom høy- og lavsvovelholdig bunkers har utviklet seg voldsomt, opp mot 400 dollar pr. tonn i enkelte havner, noe som gir Frontline store fordeler med nær halvparten av flåten utstyrt med scrubbere.

– Vi ser i tillegg utfordringer i logistikken rundt levering av bunkers, også i de store havnene, så Frontlines joint venture med Trafigura, en av verdens største leverandører av drivstoff, har vist seg meget verdifullt, sier John Fredriksens tanksjef.

ADS Crude Carriers' styreleder Bjørn Tore Larsen er i likhet med Hunter-sjefen ordknapp:

– Jeg kan ikke kommentere eller bekrefte enkeltslutninger, men kan generelt si at ADS Crude Carriers nyter godt av det høye fraktmarked, i likhet med andre VLCC-operatører.

Tankmeglerfirmaet Bassøes Bjørn E. Løkken beskriver tankmarkedet som veldig stramt:

– Det er sterkt overalt nå. VLCC-ene gjør det fantastisk, men også for suezmax-skipene er det bra. Og det er ingen tegn til noen svakheter i øyeblikket, sier Løkken.

Derimot har etterspørselen etter aframax-tankere svekket seg noe i Nordsjøen og Østersjøen, men dette markedet er ifølge Bassøe fortsatt sterkt i US Gulf og Karibien.

Paretos shippinganalytikere Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder varsler at de kommer til å revidere sine inntjeningsestimater i tank etter de siste slutningene. I øyeblikket ligger meglerhuset inne med anslag på timecharterrater på 70.000 dollar pr. dag for stortankere som har renseutstyr i form av scrubbere, mens skip uten scrubbere anslås å seile inn 60.000 dollar dagen i 2020.

Lav break-even rate

I slutten av november ble det kjent at «Hunter Atla» var utleid for 113.000 dollar dagen i en periode på 45 dager. Kontrakten ble inngått i regi av pool-selskapet Tankers International, som har ansvaret for befraktningen av Hunters tankflåte.

Hunter har en cash break-even rate på under 20.000 dollar om dagen for hvert av tankskipene. John Fredriksens Frontline oppga en break-even rate for sin VLCC-flåte på 23.400 dollar dagen da rederiet offentliggjorde sine tredjekvartalstall i fjor høst.

På Oslo Børs ble Hunter Group tirsdag formiddag omsatt for 5,37 kroner, opp 9,5 prosent den siste måneden og 56,8 prosent siden begynnelsen av januar i fjor.  Det gir rederiet en markedsverdi på 3.090 millioner kroner.

Midt på dagen tirsdag ble Frontline omsatt for 113,20 kroner, opp 12,8 prosent siste måned og 122,8 prosent siste år. Børsverdien er 22.288 millioner kroner.

Det minste av de børsnoterte stortankrederiene som er notert på Oslo Børs, ADS Crude Carriers, ble i går handlet til kurs 31,80 kroner, pluss 22,3 prosent den siste måneden og 64,9 prosent det siste året. Markedsverdien er 744 millioner kroner.

Okeanis Eco Tankers er opp 14,3 prosent til 108 kroner den siste måneden.

Blant dem som nyter godt av rateoppgangen i tankfarten er også den familieeide Awilhelmsen-gruppen i Oslo, som eier 50 prosent av VLCC-rederiet Awilco Eco Tankers med fire moderne 300.000-tonnere.

New York Stock Exchange-noterte DHT Holdings har mye av den kommersielle driften sin lokalisert i Oslo, der J. Stephen Eglin har ansvaret for befraktning og drift av selskapets store VLCC-flåte.