DVB Bank slukker i Norge

DVB Banks nordiske virksomhet har tapt milliarder på utlån til shipping og offshore de siste årene. Nå legges den ned. 

OFFSHORETAP: DVB Bank har tatt store tap på sine låneengasjementer til offshoresektoren de siste årene. På bildet boreriggen «Songa Delta», som Transocean sendte til skraping i fjor.  Foto: Songa Offshore

Den nordiske virksomheten til shippingbanken DVB Bank har fra sin hovedbase i Haakon VIIs gate 1 i Oslo vært en viktig långiver for norske, så vel som utenlandske, aktører innen shipping og offshore.

Nå synger det imidlertid på siste verset for den norske filialen, da den tyske transportbanken, som eies av DZ Bank, har satt i gang en omfattende prosess for å avvikle aktivitetene.

Flere filialer, deriblant den norske som ved utgangen av 2018 hadde 11 ansatte, legges derfor ned.

Daglig leder Ronny Gøthesen henviser til konsernets pressekontakt for kommentarer rundt DZ Banks avgjørelse om å avvikle aktivitetene til DVB Bank-konsernet, inkludert den norske filialen. Finansavisens gjentatte henvendelser er ikke besvart.

Milliardtap

Det er spesielt de siste års utfordringer i offshoresektoren som har påført banken enorme tap.

Bare i 2017 tok den norske filialen et tap på 1,1 milliarder kroner, noe som da tilsvarte 10 prosent av låneporteføljen. Fra 2016-2018 er det tatt et samlet tap på porteføljen på rundt 1,5 milliarder kroner. 

I 2013 var utlånsporteføljen 13,7 milliarder kroner. Siden har den krympet gradvis, og ved utgangen av 2018 hadde banken utlån for drøyt 6 milliarder kroner på balansen.

«Bankens utlånsbalanse har fortsatt å reduseres gjennom 2018 i takt med at mange av rederiene som filialen har finansiert enten har tilbakebetalt utestående lån med finansiering fra andre kilder eller frivillig/ufrivillig har solgt skip/redusert sin aktivitet og benyttet likviditetstilførselen fra skipssalgene til å tilbakebetale/redusere bankens engasjement», heter det i årsberetningen for 2018.

Tidligere storhet

DVB Bank-konsernet, med hovedkontor i Frankfurt, hadde ved utgangen av første halvår 2019 en samlet utlånsportefølje til shipping på 7,9 milliarder dollar, eller rundt 70 milliarder kroner.

For få år siden var den imidlertid mye større, og banken var et innflytelsesrikt «power house». 

Som spesialist innen transportfinansiering, har også landtransport og fly vært viktige forretningsområder, i tillegg til shipping og offshore. 

Siden 2017 har det imidlertid kun dreid seg om nedskalering og salg for eieren DZ Bank. 

Rett før jul ble salget av flyfinansieringsvirksomheten fullført, mens landtransportdelen ble solgt i 2018. Ettersom gjentatte forsøk på å selge shippingporteføljen ikke lyktes, skal den nå sakte, men sikkert avvikles.

Utlånsstopp

«DVB Bank SE-konsernet er i ferd med å initiere en global konsern-gjennomgående endring av strategi som også vil få konsekvenser for de norske aktivitetene de kommende år. Disse endringene inkluderer utlånsstopp til nye prosjekter i shipping og offshore, en gradvis styrt reduksjon/avvikling av utlånsaktiviteter samt redusert geografisk dekning», het det i den norske filialens årsberetning, som ble sluppet i fjor høst.

Blant kontorene som skal legges ned, i tillegg til Oslo, er Athen, Hamburg og New York. 

Etter det Finansavisen forstår skal det skje i løpet av 2020.