Verre og verre i tørrlast

Vondt ser ut til å ha blitt enda verre i tørrlast i 2020. Inntjeningen fortsetter å falle etter at både aktivitetsnivå og rater stupte mot slutten av fjoråret.

RATEFALL: Capesizeratene er nå nede i rundt 9.000 dollar dagen. Foto: BW Offshore

Spotratene i tørrlast er fortsatt under betydelig press. Etter at capesizeratene falt fra 24.000 til 11.000 dollar dagen i desember har nedturen fortsatt på nyåret. I løpet av de første ti dagene av 2020 er ratene falt ned til rundt 9.000 dollar dagen. Det innebærer at rederier med capesizere i flåten taper penger hver eneste dag. John Fredriksens tørrlastrederi, Golden Ocean, har break-even-rater på sine capesizere på rundt 13.800 dollar dagen.

Lav jernmalmimport

Senioranalytiker og tørrlastekspert Bjørn Bodding i Clarksons Platou trekker frem lavere jernmalmimport til Kina som hovedårsaken til at capesizeinntjeningen har falt kraftig tilbake i løpet av den seneste måneden.

– Fra midten av desember og frem til nå har jernmalmskipningene både fra Sør-Amerika og Australia vært avtagende. Selv om jernmalmetterspørselen i Kina fortsatt er sterk, har vi registrert at stålverkene i økende grad har kjøpt malm fra havnelagrene i Kina de siste ukene, som da har redusert spotaktiviteten fra oversjøiske eksportører, sier han.

Bodding har også registrert at korn- og soyabønne-eksporten fra Brasil har vært lav de seneste ukene.

– Samtidig er eksporten av soyabønner fra USA fortsatt på en unormalt lavt nivå for årstiden. Dette har sammenheng med handelskrigen mellom USA og Kina. Kullimporten til Kina har også falt noe tilbake de siste månedene og i tillegg har Sør-Korea stengt et antall kullkraftverk i vintermånedene for å redusere utslipp, noe som også reduserer kullskipningene.

Tror på opptur

Bodding tror imidlertid at etterspørselen etter tørrlastskip vil ta seg opp etter kinesisk nyttår.

– Stålproduksjonen i Kina forventes å øke og dette vil medføre behov for mer import av jernmalm. Kullskipningene vil høyst sannsynlig også øke til både India og andre utviklingsland i Asia. I tillegg starter kornsesongen i Sør-Amerika fra mars, noe som vil medføre betydelig mer aktivitet.

Bodding trekker også frem scrubberinnstalleringer som en positiv faktor for den fremtidige inntjeningen i tørrlastmarkedet.

– Det er fortsatt mange skip som vil være ute av markedet en tid i forbindelse med installering av scrubber nå i første halvår, og høyere bunkerpriser vil høyst sannsynlig medføre lavere fart på flåten.