ADS Crude Carriers kan tjene inn hele børsverdien på ett år

Dagens høye tankrater betyr at det minste VLCC-rederiet på Oslo Børs kan tjene inn hele børsverdien av selskapet på ett år.

VIL DRIVE BEST MULIG: – Regnestykker som viser hvordan dagens rater vil slå ut inntjenings- og resultatmessig og hvilke utbytter de kan gi grunnlag for, får stå for avisens regning. Vi konsentrerer oss om å drive selskapet best mulig, sier ADS Crude Carriers' styreleder Bjørn Tore Larsen. Foto: Iván Kverme

«Gambler på tankoppgang», skrev Finansavisen da ADS Crude Carriers debuterte på Oslo Børs-markedsplassen Merkur Market i august for halvannet år siden.

«Vi er avhengige av at markedet blir bedre enn hva det er i dag. Det kan jeg selvsagt ikke garantere at det blir, men kommer oppgangen, så kommer vi til å tjene gode penger», sa styreleder Bjørn Tore Larsen i ADS Crude Carriers i august 2018.

Nå tyder mye på at han og medinvestorene kan ha skutt gullfuglen med kjøpet av de tre japanskbygde 300.000-tonnerne «Front Page», «Front Serenade» og «Front Stratus».

Kjøpte av Fredriksen

Selger var John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance International, som har skiftet navn til SFL Corporation. SFL Corp. er rederiets største aksjonær.

Selskapets stortankflåte har en cash breakeven-rate på cirka 15.000 dollar pr. skip pr. dag, mens spotmarkedsratene for VLCC-tonnasje nå svinger rundt 100.000 dollar.

Hvis markedet holder seg på eller rundt dagens nivå resten av 2020, er det dermed duket for en kontantstrøm som overstiger børsverdien av selskapet og utbytter i flere hundre millioner kroners-klassen.

Det får de tidligere utbyttebetalingene i selskapet på tilsammen 6 cent pr. aksje etter første og andre kvartal i fjor til å blekne.

ADS Crude Carriers deltok på Pareto Securities' olje- og offshorekonferanse i Oslo i september i fjor. Da nøyde finansdirektør Ben Boiling seg med å vise hvilke rateanslag shippinganalytikerne opererte med.

Da var snittet av forventningene til fem meglerhus 50.000 dollar dagen. Hvis man i stedet legger dette tallet til grunn, blir resultatet en kontantstrøm i år på vel 330 millioner kroner, tilsvarende 45 prosent av rederiets børsverdi.

Kjente investorer

Vinnerne blir foruten Fredriksens SFL Corp. Simen Thorsens selskap Hortulan, ADS Shipping, Verdipapirfondet DNB SMB og Andenæs-familiens selskap Norda.

De eier henholdsvis 17,2, 10,3, 10,3, 4,4 og 4,3 prosent av aksjene.

Med på eiersiden er også Arne Blystad, Wilhelm Wilhelmsen-familiens Skips AS Tudor og Bernt Søyland.

Investoren Trond Mohn i Bergen deltok fra starten av med en betydelig eierandel – 9 prosent – gjennom sitt selskap Meteva, men er i dag ute av listen over de 20 største eierne.

RINGT INN PÅ BØRSEN: I august 2018 ble ADS Crude Carriers tatt opp til notering på Merkur Market. Adm. direktør Terje Bodin Larsen ringer med bjellen, mens styreleder Bjørn Tore Larsen står til venstre for ham sett forfra. Foto: NTB Scanpix

– Markedet er sterkt

Shippinganalytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities tror markedet skal svekke seg sesongmessig fremover.

– Men rent hypotetisk: Dagens marked, hvor ADS' skip tjener rundt 110.000 dollar dagen, gir en fortjeneste pr. aksje for 2020 på rundt 36 kroner, 34 kroner i 2021 og 31 kroner i 2022, sier Hannisdahl.

Det betyr i så fall et resultat på 842 millioner kroner.

– Regnestykker som viser hvordan dagens rater vil slå ut inntjenings- og resultatmessig og hvilke utbytter de kan gi grunnlag for, får stå for avisens regning. Vi konsentrerer oss om å drive selskapet best mulig, sier styreleder Larsen på telefon fra USA, der han oppholdt seg mandag.

– Markedet er sterkt, og det er riktig at vår cash breakeven-rate ligger rundt 15.000 dollar pr. skip pr. dag. Den kommersielle driften av flåten vår ivaretas av Frontline Management, noe vi mener er en klar styrke for oss.

– Grei finansiering

Om timingen av investeringen i 2018 og planene fremover sier Larsen:

– Vi kjøpte skipene da markedet var dårlig. Siden har prisene på brukte skip steget betydelig, og vår flåte er oppgradert med scrubbere, noe som gjør at vi kan fortsette å seile med høysvovelholdig bunkersolje. Planen vår nå er å drive skipene i markedet, ikke selge dem. Vi har en grei finansiering gjennom våre hovedaksjonærer.

ADS Crude Carriers betalte 77,6 millioner dollar for de tre råoljetankskipene, som senere har fått påmontert eksosrensesystem i form av scrubbere og har gjennomgått rutinemessige dokkinger og klassearbeider.

Etter hva Finansavisen får opplyst, er to av fartøyene, «ADS Page» og «ADS Serenade», utleid til rater som tilsvarer en timecharter-inntjening på henholdsvis 102.000 og 110.000 dollar dagen. Det tredje, «ADS Stratus», ble sluttet i november da markedet var lavere, men er nå utleid for en ny reise til rundt 100.000 dollar.

Hvis det lykkes å sikre beskjeftigelse for alle tre skipene til 100.000 dollar året igjennom, ligger ADS Crude Carriers an til å tjene nær 92 millioner dollar, eller over 800 millioner kroner.

Det blir i tilfelle kontantstrømmen selskapet sitter igjen med etter å ha betalt alle løpende kostnader forbundet med driften av skipene. Mandag formiddag var børsverdien av rederiet til sammenligning 739 millioner kroner.

Opp 62,2 prosent

I likhet med Frontline og Arne Fredlys Hunter Group har også ADS Crude Carriers steget kraftig på børsen. Det seneste året er aksjen opp 62,2 prosent til 31,60 kroner, som var status mandag formiddag, etter et fall på 1,9 prosent fra fredagens sluttkurs.

Meglerhuset Arctic Securities har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 50 kroner, mens Cleaves Securities har et kursmål på 47 kroner.

DAGRATE PÅ 102.000 DOLLAR: Den tidligere Frontline-tankeren «Front Page», som er omdøpt til «ADS Page», er nå sluttet for en oljelast som regner ut til 102.000 dollar dagen, ifølge tankskipsmeglere Finansavisen har snakket med. Foto: Frontline Management

Oppgangen er likevel klart mindre enn Frontlines og Hunters, som er opp henholdsvis 139,6 og 86,3 prosent det seneste året.

For å finansiere kjøpet av skipene i 2018 ble det ved hjelp av Arctic hentet inn 58 millioner dollar i egenkapital samt at det ble tatt opp et lån på 30 millioner dollar.

Pengene som var igjen etter at skipene var betalt, gikk med til installering av scrubbere for å tilfredsstille de nye miljøkravene som er innført med effekt fra 1. januar 2020.

I tillegg har skipene gjennomgått rutinemessige inspeksjoner og er i den forbindelse dokksatt på verft. Men dette ble dyrere enn anslått. Opprinnelig lød kostnadsoverslaget på 7,5 millioner dollar, mens sluttregningen endte på 10,5 millioner dollar.

Scrubber-investeringen holdt seg imidlertid på budsjett, 12 millioner dollar.

Finansieringen av oppgraderingen er løst ved et lån fra hovedaksjonærene SFL Corp. og ADS Shipping.

– Nesten skrappris

«Jeg ser ikke på oss som et scrubbercase. Vi har valgt å investere i tankskip fordi vi syntes at skipene er billige. Dette gjelder særlig for skip som er over 15 år og som nå nesten selges til skrappris», sa styrelederen ved børsdebuten.

DAGRATE PÅ 110.000 DOLLAR: «ADS Serenade» er nå sluttet for en oljelast som regner ut til 110.000 dollar dagen, ifølge tankskipsmeglere. Foto: Ivan Meshkov/ShipSpotting.com

De japanskbygde skipene har en gjennomsnittlig alder på 18 år, og planen er at de skal gå i spotmarkedet til de blir 20 år. Hva som skjer med selskapet etter at skipene tas ut av drift, er usikkert.

«En mulighet er at vi selger skipene, deler ut pengene til aksjonærene og legger ned selskapet. En annen mulighet er at vi kjøper flere skip. Vi er åpne for å utvide flåten, men det betinger at vi finner fartøyer som har den rette prisen og som tilfredsstiller de tekniske kravene vi stiller. Vi konsentrerer oss om å kjøpe skip når de er billige og drive dem på en kostnadseffektiv måte. Håpet er å være der når markedet går», sa Larsen i august 2018.