Champion kjøper kroatisk skip av bankene

Champion Tankers i Bergen kjøper en ni år gammel produkttanker for 24,5 millioner dollar, tilsvarende 218 millioner kroner.

STOR FLÅTE: Kontorbygget som huser Champion-selskapene i Bergen. Totalt driver Champion Tankers over 20 skip på tilsammen over 1 million dødvekttonn. Foto: Selskapet

Shippingavisen TradeWinds skriver at Karl Lødrup Kvalheims produkt- og kjemikalietankrederi Champion Tankers overtar 53.000-tonneren «Pomer» av långiverne til det kroatiske rederiet  Alpha Adriatic.

Handelen ble gjennomført av bankene som hadde pant i skipet, anført av Credit Suisse. De tok arrest i fartøyet før salget til Champion.

Refinansierte

I fjor refinansierte det skipseiende selskapet i Champion-gruppen, Champion Shipping, lån på nær 55 millioner dollar, eller 490 millioner kroner.

I henhold til den opprinnelige låneavtalen forfalt hele lånet i november i fjor. Den nye låneavtalen løper i tre år med avtalt forfall i september 2022.

Etter tre brukbare år måtte Kvalheim bokføre tap i Champion Shipping i 2018. Da økte underskuddet fra 3,8 til 11,9 millioner dollar.

Nedskrivninger på 4,6 millioner dollar og et fraktmarked som beskrives som utfordrende i kombinasjon med høyere drivstoffkostnader var ifølge årsberetningen hovedårsakene til resultatnedgangen.

Ved utgangen av 2018 var den bokførte egenkapitalen i rederiet redusert til 2,5 millioner dollar, mens kontantbeholdningen utgjorde 4,1 millioner dollar.

23 skip

Champion Shipping-flåten opereres av Champion Tankers, som også driver tilsvarende skip eid av Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding.

Kvalheim kontrollerer også produkttankere gjennom sine private selskaper Ebony og Trust sammen med partnere. Disse er innleid på såkalte bareboat-kontrakter med kjøpsopsjoner.

Totalt opererer Champion Tankers nå 23 skip på tilsammen over én million dødvekttonn med en samlet omsetning på vel 215 millioner dollar.

Kvalheim sitter med 66,2 prosent av Champion-aksjene gjennom selskapet Nesttun Invest, som også eier Ebony og Trust.