Analytikere venter rateløft i produkt- og kjemikalietank

Råoljetankaksjer er blant børsvinnerne på grunn av det sterke fraktmarkedet. Analytikere tror turen snart kommer til produkt- og kjemikalietankrederiene.

STOR FLÅTE: Hafnia Tankers' produkttanker «BW Galatea». Rederiet opererer 182 slike skip, hvorav 91 eies av selskapet selv. Foto: Hafnia Tankers

Hittil i år har aksjene i verdens to største kjemikalietankrederier, Stolt-Nielsen og Odfjell, steget med henholdsvis 11,8 og 14,2 prosent på Oslo Børs. Produkttankrederiet Hafnia Tankers er opp 4,2 prosent basert på aksjekursen ved 13.30-tiden tirsdag.

Flere analytikere mener disse selskapene har mer å gå på. Meglerhuset Pareto Securities' shippinganalytiker Wilhelm Flinder opererer med kursmål som gir en oppside på 18,5 prosent for Stolt-Nielsen, 26,5 for Hafnia og 28,3 prosent for Odfjell målt mot børskursene tirsdag formiddag.

Paretos kursmål er 36 kroner på Hafnia, 39 kroner på Odfjell og 151 kroner på Stolt-Nielsen.

– Produkttank kan man egentlig se på som den andrederiverte av råoljeshipping. Råoljeskipene transporterer det som går inn til raffineriene, og så vil produkttankskipene frakte det som kommer ut. Ergo vil mer raffinerikjøringer bidra til økt etterspørsel for både råolje- og produkttank, men at produkt da som regel henger litt etter, sier Flinder.

SER BEDRE TIDER: Pareto Securities' shippinganalytiker Wilhelm Flinder. Foto: Privat

«Svingtonnasje»

I tillegg kan tilbudet av skip bli påvirket også hvor redere med store produkttankere for eksempel kan velge å frakte råolje istedenfor oljeprodukter hvis forventet inntjening i det markedet er høyere.

Dette kalles «svingtonnasje», som i dette tilfellet vil redusere shippingkapasiteten for produkttank og således forbedre prisingsmakten til rederne.

– Vi ser absolutt en sammenheng her. Dette er effekter vi også ser mellom produkttank og kjemikalietank, hvor en del skip har mulighet til å operere i begge markedene, sier Flinder.

I Arctic Securities startet Lars Bastian Østereng og hans kollega Jo Ringheim dekning av Odfjell i fjor høst. Da rapporten ble publisert, 24. oktober, var kursen 29,80 kroner og kursmålet 42 kroner.

– Gitt at vi tror på tank og at flåteveksten i kjemikalietank er veldig begrenset de nærmeste årene, venter vi at kjemikalietank skal bli en del bedre i 2020 enn i 2019, sier Østereng.

Korrelasjonen mellom de forskjellige tanksegmentene er ifølge ham definitivt til stede. 20 års historikk for ratene i stortank (Very Large Crude Carriere), såkalte MR-produkttankere og snittet av forskjellige kjemikalietankskip beveger seg stort sett i samme retning.

– VLCC er mest volatilt, mens kjemikalie er minst volatilt, sier Østereng, som forklarer korrelasjonen med svingtonnasje og at det er de samme underliggende etterspørselsdriverne.

SER BEDRE TIDER: Danske Banks shippinganalytiker Anders R. Karlsen. Foto: Privat

Ringvirkninger

Pareto-analytikerne er positive til både råolje- og produkttank, og tror det stramme markedet vi er inne i vil ha positive ringvirkninger både for Stolt-Nielsen og Odfjell, som opererer i et segment hvor det nå ser ut som man er forbi bunnen.

– Vi ser også her økende etterspørsel etter petrokjemiske produkter i Asia pluss mer infrastruktur i Nord-Amerika. Det tror vi også skal bidra positivt og gi utslag også for selskapenes terminaldivisjoner, sier Flinder.

– I tillegg til dette ser vi ordrebøker i alle disse tanksegmentene på veldig lave nivåer, noe som også er et viktig aspekt her, og en betydningsfull grunn til hvorfor vi tror disse tankmarkedene kommer til å fortsette å prestere bra i tiden fremover, sier han.

Danske Banks shippinganalytiker Anders Redigh Karlsen er positiv til Hafnia og tror det som skjer i råoljetank vil forplante seg videre. Kursmålet er 34 kroner. Han har også kjøp på Odfjell og Stolt-Nielsen.

– Generelt vil det normalt også komme et løft i kjemikalie når produkt bedrer seg, men det kan ta litt tid. Litt enkelt, så er det vel slik at tidevannet løfter alle skip, sier Karlsen.

Også Nordea Markets' Axel Styrman er ifølge en fersk rapport positiv til utviklingen i kjemikalietank. Han har en kjøpsanbefaling på Stolt-Nielsen med et kursmål på 160 kroner.

BYGGER NYE SKIP: Bergen-baserte Odfjell er i innspurten med gjennomføringen av et betydelig flåtefornyelsesprogram. Her fra Hudong-verftet i Kina, som bygger en serie kjemikalietankskip til rederiet. Foto: Hudong Shipyard

Oppløftende

For vel to måneder siden ble Hafnia Tankers tatt opp til notering på Oslo Børs etter å ha hentet inn 75 millioner dollar til kurs 25,45 kroner. På kursen midt på dagen tirsdag verdsettes selskapet til 10,5 milliarder kroner.

I forbindelse med presentasjonen av tallene for tredje kvartal varslet konsernsjef Mikael Skov at rederiet planlegger å betale utbytte til aksjonærene etter fjerde kvartal.

I begynnelsen av november var Odfjell-sjefen, Kristian V. Mørch, inne på korrelasjonen mellom de forskjellige tankmarkedene, og han karakteriserte økningen i volum og forbedringen for råolje- og produkttankskipene som «oppløftende».

– Den største utfordringen de seneste årene har vært økningen av svingtonnasje fra produkttankskip som følge av svak inntjening i deres hovedmarked. Når dette markedet snur, har det historisk sørget for en forbedring i vårt marked da denne tilbudssiden reverseres 6-8 uker senere, sier Odfjells investorkontakt Bjørn Kristian Røed.

– I praksis ser vi dette relativt raskt på de typiske returrutene, hvor det blir mindre konkurranse på returlaster fra Europa og Sør-Amerika tilbake til USA. Det samme ser vi på returreiser fra Asia til Midtøsten, USA og Europa. Kjemikalietank skiller seg her ut fra for eksempel råoljetank, da vi ikke får betalt for returreisen av eksportøren. Derfor er dette viktig for å oppnå gode rater totalt, sier Røed.