Garanterer for milliarder til grønne skip

På to år har GIEK bidratt med 5,6 milliarder kroner til finansiering av mer miljøvennlige skip.

MILJØVENNLIGE: Giek bidrar blant annet med finansieringen av de miljøvennlige elfergene til Fjord1. Foto: Fjord1
Shipping

I 2018 og 2019 har har Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) bidratt med 5,6 milliarder kroner til såkalt «grønn skipsfinansiering» gjennom garantier, fremgår det av en pressemelding. 

Fjord1, Color Group, Hurtigruten og Teekay Shuttle Tankers og Fjordline har alle benyttet seg av denne typen finansiering til tiltak og teknologi som skal bidra til reduserte utslipp.

– Norge og norsk næringsliv må gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Jeg er stolt av at lav- og nullutslippsteknologi innen maritim sektor er et område hvor vi får til det, og at GIEKs virkemidler bidrar til å realisere disse prosjektene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar. 

– Fremoverlent

Denne uken får Fjord1 levert elfergene «Florøy» og «Grip», som begge er bygget i Tyrkia.

Selve lånefinansieringen er det DNB, Nordic Investment Bank og Eksportkreditt Norge som står for. Denne garanteres så for av GIEK, som siden juni 2018 har bidratt til finansiering av Fjord1-ferger for drøyt 1,2 milliarder kroner.

– GIEK har vært fremoverlent de siste par årene mot prosjekter med sterk miljøprofil, og har vært med på å finansiere en rekke miljøvennlige skip, kommenterer avdelingsdirektør Solveig Frøland for Shipping, verft og offshore i GIEK.