Henter mer i obligasjonsmarkedet

Odfjell SE ønsker å øke opplåningen i obligasjonsmarkedet, noe som vil redusere kapitalkostnadene og break-even-nivåene.

HAR EN PLAN: Odfjells konsernsjef Kristian V. Mørch. Foto: Svein Lindin
Shipping

Kjemikalietank- og tankterminalselskapet Odfjell SE i Bergen planlegger å øke opplåningen i eksisterende obligasjonslån med inntil 300 millioner kroner.

– Vi har fått indikasjoner på at det er høy interesse for Odfjell-obligasjoner i dagens marked, sier selskapets investorkontakt Bjørn Kristian Røed til Finansavisen.

– Det antydes at dette er en konsekvens av bedringen man ser i kjemikalietank- og i tankmarkedet som helhet. Dette betyr at prisingen av våre obligasjoner gjør det mulig for oss å hente kapital til nivåer vi synes er attraktive i dag, sier han.

Kapitalen skal benyttes til reduksjon av gjeld på leasede – innleide – skip, noe som vil bidra til å redusere Odfjells kapitalkostnad og break-even-nivåer.

– Dette er i tråd med vår strategi og fremtidige målsetting om å sikre at selskapet genererer en solid kontantstrøm gjennom alle markedssykluser, sier Røed.

Meglerhus på jobben

De tre meglerhusene Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities har mandat til å tilrettelegge for en såkalt «tap issue» i obligasjonslånet som forfaller i juni 2022 og/eller i en obligasjon med avtalt forfall i september 2023.

I begynnelsen av november skrev Finansavisen at Odfjell hadde tatt grep for å redusere break-even-nivåene for full dekning av alle kostnadene til drift, renter og avdrag i flåten. Målet var å senke nødvendighetsraten til mellom 18.000 og 19.500 dollar pr. skip pr. dag.

I dag ligger man i overkant av 20.000 dollar, men en refinansiering av ni skip og tilbakebetaling av et obligasjonslån har redusert break-even-nivået med cirka 400 dollar.

Ved 14-tiden tirsdag var Odfjells A-aksje ned 1,67 prosent til 29,50 kroner på Oslo Børs.