Fallende nybyggingsordrebok gir bedre tider for Stolt-Nielsen

Færre nybygg betyr bedre tider i kjemikalietankfarten. Niels G. Stolt-Nielsen ser optimistisk på utsiktene og oppnår bedre rater ved kontraktsfornyelser.

UTE AV AVANCE GAS: Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen (t.h.) bekrefter at alle aksjene Stolt-Nielsen eide i LPG-rederiet Avance Gas nå er solgt med en samlet gevinst på 10 millioner dollar. Her sammen med gruppens finansdirektør Jens F. Grüner-Hegge. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Stolt-Nielsen-sjefen venter et gradvis oppsving i kjemikalietankmarkedet i løpet av året. Et sterkere marked for oljeprodukter fører til at mer av den såkalte «sving-tonnasjen», som kan veksle mellom å frakte oljeprodukter og kjemikalier, forsvinner fra kjemikalietankmarkedet.

– Vi ser en klar bedring både i spot- og kontraktsmarkedet. Den er kommet tidligere enn vi hadde regnet med, og grunnen er helt opplagt det som skjer med volumer og rater i crude- og clean product-markedene, og som forplanter seg til kjemikalietank, sier Niels G. Stolt-Nielsen.

Samtidig er ordreboken i kjemikalietank på vei ned, og Stolt-Nielsen er ikke overrasket over det:

– Også shipping påvirkes selvsagt av klimadebatten og nye og strengere utslippsregler som vil bli innført i årene fremover. Samtidig er det usikkert hvilken teknologi man skal satse på ved bygging av nye skip som skal leve i 25-30 år.

– Dramatisk nedgang

– Noen snakker om bruk av hydrogen, men der er ikke de tekniske løsningene på plass. All usikkerheten om hva slags fremdriftsmaskineri man skal gå for og hvordan utslippskravene skal overholdes gjør at de fleste vil vente med å bestille nye skip, sier Niels Stolt-Nielsen.

– Rederiene ønsker større trygghet for hva som vil skje både på teknologi- og regelsiden. Ut fra dette tror jeg vi vil se at ordreboken, også i kjemikalietank, kommer til å synke betydelig fremover. Allerede nå ser vi en dramatisk nedgang i tallene. Bankene har jo også begrenset vilje til å finansiere nybygg i denne situasjonen. Det er naturligvis positivt for den eksisterende flåten, sier han.

Stolt-Nielsen leverte noe svakere kvartalstall enn ventet den siste tremånedersperioden i fjor, men de fleste analytikerne beholder sine kjøpsanbefalinger på aksjen.

Clarksons Platou Securities mener dagens prising på børsen tilsvarer cirka 60 prosent av selskapets net asset value (NAV) og gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 17 dollar, tilsvarende 156,40 kroner.

Pareto Securities’ kursmål er marginalt lavere; 150 kroner. Meglerhusets shippinganalytikere venter at utbyttet øker til 1 dollar pr. aksje i år.

Torsdag formiddag ble aksjen handlet til 115,80 kroner, ned 3,5 prosent fra onsdagens sluttkurs.

ETT AV MANGE: 39.000-tonneren «Stolt Integrity» er et av de større kjemikalietankskipene i Stolt Tankers' flåte, som til sammen omfatter 150 fartøyer. Stolt-Nielsen og Odfjell SE i Bergen er de største rederiene i denne shippingnisjen i verden. Foto: Pieter Inpyn/ShipSpotting.com

Høyere rater

I forkant av resultatpresentasjonen torsdag knyttet det seg størst spenning til graden av gjenopphenting i shippingdelen av gruppen, Stolt Tankers.

Ifølge selskapet var tremånedersperioden september-november – Stolt-Nielsen har avvikende regnskapsår – den første siden 2016 der det var mulig å fornye fraktkontrakter til høyere rater enn før.

Denne trenden har ifølge selskapet fortsatt så langt i år. Samtidig har Stolt Tankers fått gjennomslag for at befrakterne – det vil si lasteeierne – dekker de økte bunkerskostnadene i kjølvannet av IMO 2020-regelverket som trådte i kraft ved årsskiftet.

Stolt Tankers leverte et driftsresultat på 14,6 millioner dollar i perioden, mot 7,7 millioner dollar på samme tid i 2018. Resultatet var imidlertid marginalt svakere enn i perioden juni-august.

I Stolthaven Terminals tynges tallene av nedskrivninger på 5,5 millioner dollar, noe som førte til at driftsresultatet i denne divisjonen sank til 11,7 millioner dollar.

Best av virksomhetsområdene gjør Stolt Tank Containers det med et driftsresultat på 15,1 millioner dollar.

Nytt obligasjonslån

Stolt-Nielsen sier seg fornøyd med utviklingen i resultatet.

– Når man ser bort fra effektene av brannen ombord i «Stolt Groenland» og færre driftsdager bedret Stolt Tankers' fjerdekvartalsresultat seg ettersom utnyttelsen av «deep sea»-skipene økte og bunkerskostnadene sank, sier han.

– Påvirkes dere av virusutbruddet?

– Ikke pr. i dag, men vi tror det vil ha en betydning. Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvor stor effekten vil bli for shipping. Mye avhenger jo av hvor raskt helsemyndighetene i Kina får kontroll med utbruddet.

Stolt-Nielsen vurderer å legge ut en nytt obligasjonslån i det norske markedet. Ifølge Niels Stolt-Nielsen sikter man seg inn på et beløp i størrelsesorden 1 milliard kroner.

– Vi ser at det er et vindu for å legge ut nye obligasjonslån nå. Vi har god likviditet og kan tilbakebetale et obligasjonslån som forfaller i april med de midlene vi har, men registrerer at det er en mulighet til å hente ytterligere likviditet i markedet nå. Sånn sett blir dette et opportunistisk tiltak fra vår side.

Avance-exit...

Stolt-Nielsen er nå helt ute av LPG-rederiet Avance.

Av regnskapet fremgår det at Stolt-Nielsen fikk en gevinst på 10,8 millioner dollar ved salget av aksjer i gassrederiet i fjor. Aksjene ble solgt for 25,9 millioner dollar.

«Vår investering er ikke lenger strategisk», sa Niels  Stolt-Nielsen til Finansavisen 19. oktober i fjor.

Nå bekrefter han at regnskapstallene gjelder salget av alle aksjene, ikke bare nedsalget til 4,99 prosent i oktober 2019.

– Vi har solgt hele vår beholdning, sier han.

I sin tid var det Stolt-Nielsen-gruppen som tok initiativet til etableringen av LPG-rederiet, og etterhvert fikk med seg medinvestorer, blant dem John Fredriksen. I dag er det Fredriksen som sitter med kontrollen i Avance Gas.

...og Avenir neste

Gruppen bruker nå tid og ressurser på å utvikle Avenir LNG, som er Stolt-Nielsens nye satsningsområde innen gass.

– Der er vi kommet veldig godt i gang. To av de nye skipene er allerede leid ut på kontrakter og vi arbeider med flere spennende prosjekter som vil bety økt aktivitet i dette selskapet, sier Stolt-Nielsen.

Avenir eies sammen med Golar LNG og Höegh LNG. Ambisjonen er at det skal bli en ledende operatør innen småskala LNG-skip med leveranser av gass til kraftverk, industri og andre markeder.

Hensikten er å tilby rimelig, og ren energi til industrien i områder som ikke kan nås med store LNG-tankskip, og som heller ikke har et etablert mottaksapparat.

STOLT-NIELSEN

Mill. USD4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter497,5526,1
Driftsresultat46,828,9
Resultat før skatt13,16,4
Resultat5,53,2

  • Er et Bermuda-registrert selskap som er notert på Oslo Børs. Ved 13.30-tiden torsdag var børsverdien 6.230 millioner kroner.
  • Datterselskapet Stolt Tankers er med rundt 150 skip verdens største eier og operatør av kjemikalietankskip.
  • Volumavtaler med industrien beslaglegger rundt 70 prosent av flåtekapasiteten, og er svært viktige for selskapet.
  • Kjemikalietankflåten seilte inn vel 57 prosent av konsernets samlede driftsinntekter i 2018.
  • Det nest største forretningsområdet, rangert etter omsetning, var Stolt Tank Containers med nær 26 prosent.
  • På de neste plassene følger Stolthaven Terminals og Stolt Sea Farm.
  • Konsernet har avvikende regnskapsår, som løper fra 1. desember til 30. november.
  • Stolt-Nielsen-familien kontrollerer via selskapet Fiducia og enkelte andre aksjeposter 59,5 prosent av aksjene og stemmene i det børsnoterte toppselskapet i gruppen.
stolt-nielsen
niels g. stolt-nielsen
stolt tankers
stolt tank container
avance gas
john fredriksen
avenir lng
höegh lng
golar lng
clarkson platou securities
pareto securities
Nyheter
Shipping
Børs