Western Bulk har tapt over 300 mill. kroner i Chile

Store tap i Chile fortsetter å gi illrøde tall for Christen Sveaas’ Western Bulk Chartering.

STØRSTE EIER: Gjennom et datterselskap av sitt selskap Kistefos eier Christen Sveaas 77,5 prosent av aksjene i Western Bulk Chartering.  Foto: Iván Kverme
Shipping

– Vi har kvittet oss med ryggsekken vi satt med i Chile. Når vi holder virksomheten knyttet til den ene tapskontrakten der utenom, driver vi med overskudd, sier rederisjef Hans Aasnæs til Finansavisen.

I andre halvår i fjor endte driftsresultatet negativt med 15,9 millioner dollar, mens nettoresultatet ble minus 18.7 millioner dollar. Dette inkluderer tapene i Chile.

I den foreløpige meldingen om resultatet velger rederiets nye adm. direktør Hans Aasnæs og styreleder Bengt A. Rem å fokusere på resultatet når fraktkontraktene i Chile holdes utenom. Da endte det i pluss med 5,7 millioner dollar.

Over 300 mill. blåst bort

DÅRLIG BUTIKK I SANTIAGO: - Vilkårene i kontrakten var veldig dårlige og ratene steg, noe som gjorde det dyrere å leie inn skip til de avtalte volumene som skulle skipes, sier Western Bulk Charterings adm. direktør Hans Aasnæs. Foto: Western Bulk

Det offisielle regnskapet viser at tørrlastrederiet i seksmånedersperioden juli-desember i fjor tapte 24,4 millioner dollar på aktivitetene i Chile. Av dette gjelder 15,6 millioner dollar avsetninger for fremtidige tap.

Det kommer på toppen av et underskudd på 10 millioner dollar i Chile i 2018 og betyr at selskapet samlet sett har svidd av vel 34 millioner dollar - over 300 millioner kroner - på en enkelt avtale der når avsetningene for mulige fremtidige tap inkluderes.

Aasnæs medgir at det er et stort tall og sier det har sammenheng med en kontrakt som ble inngått i 2017, men der man ikke samtidig sikret skip til å betjene avtalen.

– Vilkårene i kontrakten var veldig dårlige og ratene steg, noe som gjorde det dyrere å leie inn skip til de avtalte volumene som skulle transporteres. Vi har iverksatt tiltak som skal hindre at noe slikt gjentar seg, sier Aasnæs, som overtok adm. direktør-jobben i Western Bulk i fjor sommer.

Firas Douleh har siden i fjor sommer hatt ansvaret for porteføljen av laster i Chile og stått for avviklingen av det tapsbringende engasjementet fra selskapets kontor i Santiago.

Gjelder fortsatt

Kontrakten i Chile løper i to år til, med befrakterens opsjon på ytterligere ett års forlengelse.

– Men det er ikke gitt at den blir forlenget. Avtalen inneholder endel betingelser knyttet til bunkers og andre elementer. Uansett har vi tatt høyde for alle mulige fremtidige tap med den avsetningen som er gjort i fjorårsregnskapet, så vi stiller med blanke ark fra 1. januar i år, sier Western Bulk-sjefen.

Western Bulk

(Mill. USD)2.halvår/192.halvår/18
Driftsinntekter540,4594,1
Driftsresultat−15,9−0,8
Resultat før skatt−16,61,2
Resultat−18,70,6

Om tallene som nå offentliggjøres sier han:

– Vi viser regnskapet eksklusive Chile for at våre aksjonærer skal se hvordan den normale driften går.

– Til tross for at tørrlastmarkedet falt i fjerde kvartal i fjor og var svakt mot slutten av 2019 tjener vi penger. Regnskapet inkluderer også normale tap som man vil ha i vår type virksomhet, men likevel er vi på plussiden, sier Aasnæs.

Når fjoråret sees under ett, ender resultatet etter skatt på minus 43,5 millioner dollar inkludert engasjementet i Chile. 

Eierne bladde opp

Hovedaksjonærene, Sveeas’ selskap Kistefos Equity Holdings og Erik Braathens Ojada, har skutt inn 29,6 millioner dollar i ny egenkapital for å demme opp for tapene.

Tørrlastmarkedet har falt kraftig de siste månedene og Baltic Dry-indeksen nærmer seg raskt de svake nivåene i 2016.

Western Bulk Chartering opplyser imidlertid at selskapet har posisjonert seg for en slik utvikling ved å sitte med en begrenset eksponering både i form av lasteforpliktelser og innleide skip.

Ifølge rederiet sikrer det fleksibilitet og handlefrihet slik at man raskt kan tilpasse seg utviklingen i tørrlastmarkedet. Det gjør at Western Bulk-ledelsen er forsiktig optimistisk med tanke på 2020.

Samtidig er kostnadsbasen i ferd med å bli redusert med 4 millioner dollar årlig  sammenlignet med i fjor. Dette skjer blant annet ved å kutte endel administrative utgifter.

– Med sterk støtte fra våre hovedeiere har vi nå lagt de tapsbringende posisjonene i Chile bak oss og konsentrerer ressursene om å styrke og utvikle selskapets forretningsmodell, sier Aasnæs.

Den består i å leie inn skip for å betjene lastekontrakter.

143 skip og 1.300 laster

I gjennomsnitt drev Western Bulk Chartering 143 bulkcarriere i andre halvår i fjor. I et normalår frakter selskapet rundt 1.300 laster. 

Ferske tall fra skipsmeglerhuset Clarksons Platou viser at såkalte supramax-skip - bulkcarriere på i underkant av 60.000 dødvekttonn - denne uken ble utleid til 5.800 dollar pr. skip pr. dag, ned fra 6.100 dollar i forrige uke.

western bulk chartering
chile
hans aasnæs
clarksons platou
christen sveaas
kistefos equity holdings
ojada
erik braathen
firas douleh
Nyheter
Shipping