Klaveness Combination Carriers vil nå IMOs utslippsmål før tiden

Klaveness Combination Carriers planlegger å nå IMOs 2030-utslippsmål om tre år.

EN MULIGHET: – Klaveness Combination Carriers ser på omstillingen mot en lavkarbons shippingindustri som en forretningsmulighet. Bærekraftig drift er ikke bare bra for miljø og klima, men også for bunnlinjen, sier rederisjef Engebret Dahm. Foto: Torvald Klaveness Gruppen

Selskapet har lansert ny klimastrategi og ønsker ifølge adm. direktør Engebret Dahm å være ledende i sin bransje på klimavennlige løsninger.

Han mener det børsnoterte rederiet har et godt utgangspunkt med kombinasjonsskip som i de fleste av selskapets fartsmønstre er 35–40 prosent mer karboneffektive enn standardskip.

– Men i tillegg har vi satt oss ambisiøse mål som møter eller overskrider IMOs målsettinger, og må være åpne i vår rapportering om hva vi faktisk får til underveis, sier Dahm.

Rederiet tar sikte på å nå IMOs 2030-utslippsmål allerede om tre år, være karbonnøytrale i 2030 og har et nullutslippsmål for sin operasjon i 2050.

Flere spørsmål enn svar

Dette skal gjøres ved å optimalisere den eksisterende flåten med blant annet nye drivstoffløsninger, ny teknologi og høyere operasjonell effektivitet og ved behov kjøp av klimakvoter. I tillegg må det utvikles nye løsninger for å nå målet om å ha et nullutslippsskip klart i 2030.

– Vi har ikke pr. i dag fullstendig svar på hvordan vi skal nå våre 2050-mål.

– Det er flere spørsmål enn svar, som for eksempel hvilket drivstoff som på lang sikt vil være mest effektivt eller om et slikt drivstoff vil være tilgjengelig i de områdene vi opererer, sier Dahm.

Han understreker at rederiet ikke når målene uten et tett og nært samarbeid med kundene.

– For å lykkes i fremtiden må shippingselskaper ta klimatrusselen på alvor, og de må gjøre det nå. Fremtidens vinnere vil være selskaper som kan tilby konkurransedyktig lavkarbons eller nullutslipps transportløsninger til sine kunder, sier Dahm.

Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg sier initiativ som dette er nødvendige hvis maritim næring skal nå sine ambisiøse klimamål.

– Vi er stolte over å ha medlemmer som er fremoverlente og har høye ambisjoner, sier Solberg.

KAN SKIFTE MELLOM FORSKJELLIGE LASTER: Klaveness Combination Carriers' «Baru» er blant fartøyene som kan veksle mellom å frakte våte og tørre laster, noe som gir en høy gjennomsnittsrate fordi rederiet slipper mange ballastreiser. Foto: Klaveness Combination Carriers

Ekstern evaluering

Klaveness Combination Carriers legger opp til en åpen rapportering og ekstern evaluering på veien mot 2050.

– En slik praksis tror vi vil bidra til å ytterligere øke tilliten til næringens satsing på nye løsninger for et bedre klima, sier Solberg.

Rederiets kombinasjonsskip på vel 80.000 dødvekttonn kan veksle mellom å frakte våte og tørre laster. De er i første rekke beregnet på frakt av alumina og kaustisk soda, men kan også ta andre laster.

Ifølge Klaveness oppnår disse fartøyene opptil 45 prosent flere dager med betalte laster enn standard tank- og tørrlastskip. Drivstofforbruket pr. transportert tonnmil er dessuten 35–40 prosent lavere, noe som er attraktivt for lasteeiere.

Voksende flåte

Selskapet driver nå 12 kombinasjonsskip. Ytterligere fem slike skip er i ordre med planlagte leveringer fra verftet i Kina i perioden 2020–2021.

Målet er å kontrahere det første nullutslipps kombinasjonsskipet innen 2030.

Torvald Klaveness Gruppens selskap Klaveness Ship Holding er største aksjonær i Klaveness Combination Carriers med en eierandel på 54 prosent. Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen eier vel 18 prosent.

Onsdag formiddag ble Klaveness-aksjen handlet til 44 kroner på Oslo Børs, ned 2,2 prosent. Det gir en børsverdi av selskapet på vel 2,1 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen falt 8,3 prosent.