Thomas Wilhelmsen: – Mange modeller, ingen er perfekte

Thomas Wilhelmsen sier han er åpen for dialog om gode løsninger, men at det må skje innenfor rammen dagens modell setter.

Wilh.Wilhelmsen Group feirer 150 års-jubileum. Konsernsjef Thomas Wilhelmsen på sitt kontor. Foto: Eivind Yggeseth

– Familien Wilhelmsen har i fem generasjoner lykkes med å videreføre og utvikle verdier som har skapt verdifulle selskaper og tusenvis av arbeidsplasser i Norge og internasjonalt. Det skyldes grundighet, teft og til dels flaks, men jeg vil også tilskrive vår måte å forvalte familiens eierskap – deling av verdier, men sentralisert kontroll - noe av æren.

Det sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen i en kommentar til at tre av de fire familiegrenene har bedt meglerhuset Carnegie om bistand for å gjennomføre en modernisering av eier- og styringsstrukturen i gruppen.

– Jeg er kjent med at ikke alle våre familiemedlemmer deler dette synet. Det finnes mange modeller for eierskap og forvaltning av familieverdier, ingen er perfekte.

– Vi forholder oss til den eksisterende modellen, som er regulert gjennom aksjeloven og vedtekter, sier Thomas Wilhelmsen.

Og tilføyer:

– Vi er åpne for dialog om gode løsninger, innenfor rammen dagens modell setter for styring av familiens aksjeselskaper.

– Forholder seg likt

Kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude i Wilh. Wilhelmsen Holding sier at det børsnoterte selskapet forholder seg likt til alle sine aksjeeiere.

– Det er en styrke for vår virksomhet å ha Wilhelmsen-familien som en stor langsiktig eier. Familien Wilhelmsen er en drivkraft som gjennom fem generasjoner har skapt verdier og arbeidsplasser i norsk næringsliv generelt, og maritim næring spesielt, sier hun.

Om den ordknappe børsmeldingen om Cathrine Løvenskiold Wilhelmsens avgang fra styret fredag sier Teigen Gude:

– Styreleder mottok fredag formiddag en e-post om at hun trekker seg fra styret. Vi hadde dialog med Oslo Børs og etter en juridisk vurdering så selskapet det ikke som riktig å være talerør for hennes begrunnelse for å trekke seg.