Treasure: Verdifall i Sør-Korea

Verdien av Wilh. Wilhelmsen-selskapet Treasures aksjer i Hyundai Glovis falt med 640 millioner kroner i andre halvår. 

STYRELEDER: Konsernsjef Thomas Wilhelmsen er styreleder i det børsnoterte selskapet Treasure. Foto: Wilh. Wilhelmsen Holding

Det ble resultatet etter en oppgang på nesten 1 milliard kroner de seks foregående månedene.

Gjennom datterselskapet Den Norske Amerikalinje eier børsnoterte Treasure 12 prosent av aksjene i Hyundai Glovis Co. i Sør-Korea.

Hyundai Glovis er en global leverandør av land- og sjøbasert logistikk, notert på Korea Exchange og har Hyundai Motor Company og Kia Motor Company som sine største aksjonærer.

Treasure-aksjonæren Terje N. Christiansen har fremmet forslag om oppløsning av selskapet og utdeling av verdiene til aksjonærene, enten i form av kontanter, eller ved å dele ut selskapets aksjer i Hyundai Glovis.

Styret foreslår imidlertid at generalforsamlingen avviser dette.

Første av tre

Det er snart fire år siden Wilh. Wilhelmsen skilte ut sin eierandel i logistikkselskapet i Treasure. Siden har aksjen svingt mellom 19 og vel 10 kroner på Oslo Børs.

Selskapet er det første av tre Wilh. Wilhelmsen-selskaper som offentliggjør sine regnskapstall denne uken. Etter børsens stengetid i dag, tirsdag, kommer fjerdekvartalstallene til bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen og torsdag kveld er det Wilh. Wilhelmsen Holdings tur.

Mandag skrev Finansavisen at det er uro på eiersiden i familieselskapene i Wilh. Wilhelmsen.

Flertallet av eierne skal være misfornøyd med dagens struktur, som gir all makt til den ene av ialt fire familiegrener; Wilhelm Wilhelmsen og sønnen Thomas Wilhelmsen, og har engasjert Carnegie som rådgiver.

Ved 15-tiden mandag ble Treasure-aksjen handlet til 13,80 kroner, en oppgang på vel 5 prosent det siste året. Det priser selskapet til 3 milliarder kroner.

Med grunnlag i 2019-regnskapet, som viser et resultat på 47,8 millioner dollar, foreslås det et utbytte på 0,40 kroner pr. aksje, tilsvarende 87 millioner kroner.

Det er økt fra 30 til 40 øre, noe som reflekterer høyere utbytter fra selskapet i Sør-Korea. Børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding eier 73,46 prosent i Treasure og vil dermed få 64 millioner kroner av utbyttebetalingen.

Milliardverdier i Korea

Ved årsskiftet hadde aksjeposten Treasure eier i Hyundai Glovis en markedsverdi på 560 millioner dollar, omtrent 5,2 milliarder kroner.

Strategien er ifølge årsrapporten at Treasure skal være et børsnotert investeringsselskap med fokus på maritim næring og logistikk.

Høsten 2016 ble aksjonæravtalen mellom Hyundai Group og Treasure justert. Den viktigste endringen besto i at Treasure, dersom selskapet skulle ønske det, kan selge seg ned til en eierandel på 7 prosent i Hyundai Glovis.

Daværende Wilh. Wilhelmsen kjøpte Glovis-aksjene i 2005 for 100 millioner dollar. Det ga bilskipsrederiet en eierandel på 25 prosent i den koreanske logistikkjempen.

I 2005 ble det norske selskapet vannet ut til en eierandel på 20 prosent, da Hyundai Glovis gikk på børs. Etter det har Wilhelmsen solgt seg gradvis ned både i 2009, 2013 og i 2015 med store gevinster.

Det siste nedsalget, i mars 2015, fra 12,5 til 12 prosent, ble forklart med «kapitalstyringsformål». Provenyet var den gangen på rundt 39 millioner dollar.

Thomas Wilhelmsen er styreleder og Magnus Sande er adm. direktør i Treasure.