Odfjell: Coronaviruset skaper usikkerhet

Høyere spot- og kontraktsrater gir gradvis bedre tall for Odfjells kjemikalietankere. Men coronaviruset skaper usikkerhet for Bergen-rederiet. – Vi holder pusten, sier Odfjell-sjefen.

PLUSS I DESEMBER: Konsernsjef Kristian V. Mørch leverte pluss-tall i julemåneden og tror markedet vil fortsette å styrke seg, men erkjenner at coronaviruset skaper usikkerhet også for Odfjells virksomhet. Foto: Odfjell SE

Fortsatt bedring i kjemikalietankmarkedet var med på å løfte Odfjells resultater i fjerde kvartal.

Spotratene i de viktigste handelsrutene økte med 12 prosent fra den foregående tremånedersperioden og fornyelser av kontraktsratene steg med 6,5 prosent i fjor. Desember ble den første måneden med overskudd siden 2017.

Men utviklingen i lys av coronaviruset er ifølge konsernsjef Kristian V. Mørch blitt en risikofaktor som kan påvirke etterspørselen fremover.

– Skremmende 

– Vi holder pusten. Det er jo ikke vanskelig å se for seg et skremmende scenario der viruset kanskje viser seg å være en «svart svane» som kan spre seg hurtig og gradvis gi en svakere økonomisk utvikling i flere land. Det vil kunne påvirke både industri, handel og transport negativt, sier Odfjell-sjefen.

– Inntrykket akkurat nå er jo at Kinas og verdens helsemyndigheter tar dette på det største alvor og bruker store ressurser på å hindre spredning og behandle de syke.

– Forhåpentlig blir ikke dette så ille som enkelte frykter, sier Mørch, som presenterte kvartalsresultatet og utsiktene for analytikere og investorer på Hotel Continental i Oslo tirsdag.

Om effektene av coronaviruset for kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet i Bergen sier han:

– Så langt har det ikke vært så mange kanselleringer, og de to tankterminalene vi har i Kina fortsetter driften. Det vi merker dette mest på er usikkerhet i forbindelse med planlagte dokksettinger av skip i Kina. 

– Positiv utvikling

– 2019 var året da kjemikalietankmarkedet begynte å forbedre seg, og vi fortsetter å tro på ytterligere bedring basert på positive grunnleggende faktorer. Starten av fjerde kvartal ble negativt påvirket av geopolitisk spenning i Midtøsten, men kvartalet avsluttet med en positiv utvikling, sier Mørch om resultatene for den siste tremånedersperioden i fjor.

Driftsresultatet fra rederidelen av selskapet endte på 10,5 millioner dollar, en forbedring på 12,6 millioner dollar sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Nettoresultatet for kjemikalietank-virksomheten ble negativt med 9,4 millioner dollar, mot 32,9 millioner dollar i fjerde kvartal foregående år.

– Vi har også hatt en vellykket overgang til bruk av nytt drivstoff i tråd med IMO 2020-forskriftene og venter ytterligere bedring av resultatene våre i første kvartal i år, sier Mørch.

Tilleggskostnadene ved bruk av lavsvovelholdig drivstoff dekkes av lasteeierne, det vil si rederiets kunder.

Færre nybygg

Nybyggingsordreboken på verftene er lavere enn på lenge:

– Tilbudssiden ser ut til å være under kontroll, det bestilles nesten ikke nye kjemikalietankskip nå, sier Mørch.

– Men av erfaring vet vi jo at dette kan forandre seg dersom det skulle komme en skikkelig opptur i fraktmarkedet. Bedre tider utløser som regel nye kontraheringer, sier Odfjell-sjefen.

Fornyelsen av Odfjells egen flåte fortsetter med levering av de gjenværende nybyggene som rederiet har bestilt på Hudong-verftet i Kina og Fukuoka Shipbuilding i Japan. I tillegg har rederiet inngått en langsiktig timecharter-kontrakt om innleie av to 25.000-tonnere med rustfrie tanker for levering i 2022.

Disse fartøyene skal erstatte eksisterende skip, noe som vil bidra til å redusere kostnadene og break-even raten. 

I tidlig handel på Oslo Børs tirsdag var både A- og B-aksjene litt opp, til henholdsvis 27,50 kroner og 26,60 kroner. Det gir selskapet en børsverdi på 2,15 milliarder kroner.

Arctic Securities har et kursmål på Odfjell A på 42 kroner og Pareto Securities på 40 kroner.

Odfjell SE 

Mill. USD4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter235,3241,1
EBITDA58,032,7
Driftsresultat11,7-13,0
Resultat-10,0-47,6

Odfjell SE 

Shippingkonsern innen transport og lagring av kjemikalier og oljeprodukter. Er verdens nest største aktør i denne bransjen etter Stolt-Nielsen og Stolt Tankers.

Har hovedkontor på Minde utenfor Bergen sentrum.

Konsernsjef er Kristian V. Mørch.

Største aksjonær er det danske selskapet Norchem, der rederiets styreleder Laurence W. Odfjell har en kontrollerende eierandel.