Wallenius Wilhelmsen upåvirket av familieopprøret i Wilh. Wilhelmsen

Familieopprøret på eiersiden hos den ene av selskapets hovedaksjonærer påvirker ikke Wallenius Wilhelmsen. – Det angår ikke oss, sier finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen.

ØKER UTBYTTET: Finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen og konsernsjef Craig Jasienski (til venstre) leverer fortsatt plusstall i regnskapet til Wallenius Wilhelmsen. For inneværende år foreslår styret å øke utbyttet. Foto: Iván Kverme

– Dette er noe som angår eierne av en av våre eiere og ligger et stykke unna oss og vår virksomhet. Vår jobb er å drive selskapet best mulig, sier Wallenius Wilhelmsens finansdirektør til Finansavisen.

Onsdag presenterte hun og konsernsjef Craig Jasienski fjerdekvartalsresultatene og det foreløpige fjorårsregnskapet for det børsnoterte bilskipsrederiet og logistikkselskapet i hovedkvarteret som det deler med Wilh. Wilhelmsen Holding på Lysaker.

Det kom flere spørsmål om bilskipsmarkedet og den økonomiske utviklingen, men ingen om prosessen som nå er igangsatt for å se på en mulig endring av eierstruktur og styringsmodell i de private selskapene, inkludert Tallyman, som er hovedaksjonær i børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding.

Gjennom Holding kontrollerer Wilh. Wilhelmsen-familien sammen med sin svenske partner, familien Wallenius Kleberg, verdens største aktør i bilskipsfarten.

Uro på eiersiden

  • Mandag denne uken skrev Finansavisen at det er uro på eiersiden i familieselskapene i Wilh. Wilhelmsen.
  • Eiere av 60 prosent av Wilhelmsen-familiens kapital har engasjert meglerhuset Carnegie for å bistå i en forenkling og modernisering av eierstrukturen.
  • Disse aksjonærene, som er indirekte eiere i Wilh. Wilhelmsen Holdings hovedaksjonær Tallyman, mener at dagens eierstruktur og styringsmodell er moden for fornyelse.
  • Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen og sønnen, konsernsjef Thomas Wilhelmsen, kontrollerer den maritime industrigruppen gjennom å sitte på den eneste stemmeberettigede aksjen i familieselskapet Tallyman.
  • De tre andre familiegrenene, etterkommere etter Wilhelm Wilhelmsens bror, og hans to søstre og deres barn, mener denne ordningen og et komplisert nettverk av private familieselskaper med stor grad av krysseierskap har utspilt sin rolle.

Wilh. Wilhelmsens konsernsjef Thomas Wilhelmsen er styremedlem i Wallenius Wilhelmsen.

HAR FLEKSIBILITET: De operative bilskipsrederiene som inngår i Wallenius Wilhelmsen, blant dem sørkoreanske Eukor Car Carriers, kontrollerer pr. i dag en flåte på 123 slike spesialskip. Av disse er 80 eid og de øvrige innbefraktede. Hvis lastemengdene skulle falle videre, kan 11 av de innleide fartøyene tilbakeleveres til eierne senere i år. Foto: WWL

Ingen spørsmål

Heller ikke fra Wallenius Wilhelmsens kunder er det kommet spørsmål i forbindelse med at flertallet av aksjonærene i Wilh. Wilhelmsens private eierselskaper har bedt meglerhuset Carnegie bistå i en mulig forenkling og modernisering av eierstrukturen.

Om forholdet til den norske hovedeieren sier Rebekka Glasser Herlofsen:

– Administrasjonen forholder seg til styret. Vi er selvfølgelig fornøyd med hovedaksjonærene og våre øvrige eiere. Som selskap er vi opptatt av å behandle alle eiere likt.

Hverken hun eller Jasienski vil svare på om de frykter en eventuell fragmentering av eierskapet i Wilh. Wilhelmsen Holding i kjølvannet av den prosessen som nå skal være igangsatt av cirka 60 prosent av eierne i Wilh. Wilhelmsen-familiens eierselskaper.

– Det er et helt hypotetisk spørsmål som vi hverken kan eller vil svare på. Wilh. Wilhelmsen Holding er en av våre to hovedaksjonærer, og det er vi veldig komfortable med.

– Hva eierne i de private familieselskapene som eier hovedaksjonæren i Holding måtte diskutere og bestemme seg for, er ikke vår sak. Vår jobb er å drive selskapet best mulig, sier Glasser Herlofsen.

Øker utbyttet

Selv om bilfraktmarkedet er utfordrende, tjener Wallenius Wilhelmsen fortsatt penger. Overfor generalforsamlingen foreslås det å betale et utbytte på inntil 14 cent pr. aksje i 2020.

Det tilsvarer 60 millioner dollar, eller 552 millioner kroner, og er en økning på 20 prosent sammenlignet med utbyttet i fjor.

På Oslo Børs var det ingen jubel av den grunn. Ved 14-tiden var aksjen ned nesten 10 prosent siden Ebitda-resultatet lå markant under analytikernes konsensusestimater.

Flere analytikere var dessuten lunkne i sine umiddelbare kommentarer til regnskapstallene, som bar mye preg av engangseffekter.

Wallenius Wilhelmsen

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter9321.022
EBITDA162168
Driftsresultat81116
Res. før skatt6034
Resultat4145

– Vi genererer fortsatt bra med kontanter, selv om transportvolumene er ned og konkurransen hard. Vi har klart å redusere kostnadene, og det bidrar til at vi fortsatt er brukbart på plussiden regnskapsmessig. I tillegg har vi fått en bedre sammensetning av lasten, med de fordelene det gir for utnyttelsen av skipene. Makrobildet kan vi jo ikke gjøre noe med, det må vi bare forholde oss til, sier Glasser Herlofsen.

Også i fjerde kvartal valgte selskapet å takke nei til enkelte kontraktsfornyelser der man mente inntjeningen ble for dårlig.

Samtidig har Wallenius Wilhelmsen klart å fornye andre sentrale avtaler, blant andre den viktige rammekontrakten med de sørkoreanske bilprodusentene Hyundai og Kia. En annen avtale med en produsent av anleggsmaskiner ble fornyet etter direkte forhandlinger mellom partene og uten at kunden ba om tilbud fra andre rederier.

– Vi har langsiktige og gode kunderelasjoner og leverer tjenester som kundene er fornøyd med, sier finansdirektøren.

– Kortsiktige virkninger

Også Wallenius Wilhelmsen merker at coronaviruset herjer i Kina, men selskapet mener det er for tidlig å si noe om hvilken effekt det vil få fremover:

– Det er relativt lite eksport av nye biler fra Kina. Det vi har merket, er at det går litt tregere med eksporten av bildeler fra kinesiske produsenter til bilfabrikker i Sør-Korea, sier Glasser Herlofsen.

Wallenius Wilhelmsen har 70 lokalt ansatte ved seks kontorer i Kina, hvorav de største ligger i Shanghai og Beijing. I tillegg har selskapet to nye bilskip under bygging på kinesiske verft.

Kontorene selskapet har i Kina, er midlertidig stengt etter råd fra lokale myndigheter, og de ansatte oppfordres av selskapet til å arbeide hjemmefra.

Wallenius Wilhelmsen

  • Bilskipsrederi og logistikkselskap med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.
  • Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc. Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 9.500 ansatte i 29 land over hele verden.
  • Konsernsjef er australske Craig Jasienski.
  • Fikk nåværende selskapsform etter en fusjon mellom bilskipsaktivitetene i rederiene Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen i april 2019.
  • Største aksjonærer er svenske Walleniusrederierna og Wilh. Wilhelmsen Holding. De to selskapene har like store eierandeler.

– Ingen av våre ansatte er rammet av viruset. Vi følger dem tett opp, sier Jasienski.

Ifølge kvartalsrapporten opprettholder selskapet et «balansert» syn på utsiktene.

«Usikkerheten forblir rundt volumutsiktene i lys av svakere salg for både biler og high & heavy. I tillegg vil utbruddet av coronaviruset ha noen kortsiktige virkninger på volumene. Ratene forblir på et lavt nivå, og det er fortsatt sterk konkurranse rundt anbud på volumer. Den gradvise forbedringen i tonnasjebalansen er ventet å fortsette, men med mer usikre volumer vil rateforbedringer kunne ta lengre tid enn ventet», heter det.