Jebsen selger tankskip

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi selger en av sine seks suezmax-tankere.

LETTER SEG I TANK: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi selger suezmax-tankeren «SKS Saluda». Foto: Rederiet

Ifølge VesselsValue selges den 17 år gamle 159.000-tonneren «SKS Saluda» til en ikke navngitt kjøper for 22 millioner dollar, tilsvarende nær 204 millioner kroner. Prisen ligger i overkant av verdivurderingen som den nettbaserte tjenesten opererer med for det aktuelle skipet, 19,4 millioner dollar.

Jebsen-flåten teller 16 tankskip, hvorav ti store produkttankere på 119.000 dødvekttonn i tillegg til de seks suezmaxene, foruten to store kombinasjonsskip som også kan frakte tørre laster.

Selskapet, som eies av Hans Peter Jebsen, er dessuten en betydelig aktør innenfor frakt av sement og eier sammen med J.P. Morgan Global Investment Fund åtte bulkcarriere i 80.000-dødvekttonnsklassen. Ytterligere to slike skip er under bygging ved Japan Marine United for levering i senere år.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi fikk et negativt driftsresultat på 59,2 millioner dollar i 2018. Før skatt ble resultatet minus 86,6 millioner dollar.

Bedre rater

Et bedre tankmarked i fjor enn i 2018 vil utvilsomt sørge for bedre tall når selskapet senere i år sender sitt 2019-regnskap til Brønnøysundregistrene.

Ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou steg timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag for suezmax-tankere i fjor med vel 60 prosent til 33.100 dollar, mens ratene for skip i aframax-klassen økte med vel 50 prosent til 25.300 dollar.

Ved utgangen av 2018 hadde Bergen-rederiet en samlet gjeld på cirka 530 millioner dollar. Etter nye nedskrivninger var flåten bokført til vel 770 millioner dollar.

FAMILIEEID: Hans Peter Jebsen er styreleder i Bergen-rederiet. Foto: Eivind Yggeseth

Skipsreder Hans Peter Jebsen er tidligere kommet til enighet med bankene om å utsette gjeldsforfall på 272 millioner dollar, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, til høsten 2021.

Det var svake shippingmarkeder og nye, store tap i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi Bergen som nødvendiggjorde en runde med sine långivere.

I tillegg skal rederiet betale ordinære avdrag på 75,3 millioner dollar i 2020. Avdragene betales kvartalsvis, men rederiet har mulighet til å utsette deler av avdragene i denne perioden.

DNB, Nordea, HSH Nordbank, Commerzbank, Deutsche Bank og Danmarks Skibskredit er de store långiverne og panthaverne i Jebsen-flåten.

Geir Mjelde, som har vært sjef i datterselskapet SKS OBO & Tankers siden 2010, overtok som konsernsjef i fjor sommer. Han etterfulgte Jan Pedersen, som da hadde ledet selskapet i 26 år.