Berget av lange kontrakter

Tørrlastmarkedet er i elendig forfatning, men 2020 Bulkers berger sannsynligvis plussen også i første kvartal 2020, takket være rederiets langsiktige kontraktsprofil.

TRE GANGER UTBYTTE: Adm. direktør Magnus Halvorsen i 2020 Bulkers har nå betalt ut utbytte til rederiets aksjonærer i tre måneder på rad. Foto: Iván Kverme

2020 Bulkers satt igjen med et overskudd på 1,2 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, og det Tor Olav Trøim-kontrollerte tørrlastrederiet leverte dermed plussresultater for andre kvartalet på rad. 2020 Bulkers hadde fire store tørrlastskip operative gjennom store deler av kvartalet og oppnådde en gjennomsnittlig t/c-inntjening på pene 24.100 dollar dagen. Baltics Capesize-indeks lå i snitt på 22.184 dollar dagen i den samme perioden.

Inntjeningen i capesizemarkedet gikk kraftig i utforbakke mot slutten av fjoråret, og i år har ratene fortsatt å stupe uke for uke. Capesizeratene er nå nede i fattige 2.588 dollar dagen, og snittinntjeningen så langt i år ligger på 6.600 dollar dagen.

Lange kontrakter

2020 Bulkers har imidlertid klokelig nok holdt seg unna spotmarkedet og i stedet utelukkende satset på langsiktige kontrakter. Snittinntjeningen så langt i første kvartal ligger på 16.500 dollar dagen, og rederiet opplyser i kvartalsrapporten at 81 prosent av flåten er dekket opp på langsiktige kontrakter for hele året.

I januar har 2020 Bulkers tatt levering av ytterligere to newcastlemaxere på 208.000 dødvekttonn.

Den ene, «Bulk Shenzhen», er sluttet på en 11–13-måneders indekslinket t/c-kontrakt med ST Shipping, mens den andre, «Bulk Sydney», er sluttet på en 36-måneders tilsvarende kontrakt med Koch Industries. Ytterligere to skip er ventet levert i mai.

2020 Bulkers utbetalte sitt første utbytte på 0,055 dollar pr. aksje i november i fjor og fulgte opp med ytterligere 0,08 dollar i desember, mens utbyttet er fastsatt til 0,04 dollar pr. aksje for januar. Utbyttet for januar er basert på inntjeningen i desember. Til tross for at t/c-inntjeningen har falt i januar, så ligger det likevel an til at rederiet vil betale ut utbytte også denne måneden, siden t/c-raten fortsatt ligger over cash-breakeven-nivået på 14.150 dollar dagen.

2020 Bulkers

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter6,90
Driftsresultat2,5−0,5
Resultat etter skatt1,2−0,5

Kina-nedtur

Det er imidlertid verdt å merke seg at fire av i alt seks skip er sluttet på såkalte indekslinkede t/c-kontrakter, der ratenivåene ikke er upåvirket av inntjeningen i spotmarkedet.

Det kraftige fallet i tørrlastratene så langt i år er hovedsakelig drevet av lavere kinesisk import av jernmalm.

I tillegg har det vært mye regn i Brasil i begynnelsen av året, noe som har medført problemer med tilførselen av jernmalm til de store havnene. Dette har redusert Brasils malmeksport med 10 millioner tonn, som tilsvarer en nedgang på hele 27 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

De seneste ukene er nedturen i bulkmarkedet blitt forsterket ytterligere på grunn av coronaviruset.