Konsernsjef kjøper flere aksjer i eget selskap

Eier aksjer for over tre milliarder kroner.

KJØPTE AKSJER: Til høyre er konsernsjef Niels Stolt-Nielsen. Foto: Eivind Yggeseth

Fiducia Ltd. kjøpte onsdag 27.500 aksjer i Stolt-Nielsen. Fiducia Ltd. er relatert til konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen og direktør Jacob B. Stolt-Nielsen. Aksjene ble kjøpt til gjennomsnittskurs 113,85, noe som tilsvarer en handel på omtrent 3,1 millioner kroner.

Onsdsag steg Stolt-Nielsen-aksjen 3,4 prosent til 115,6 kroner. Det siste året er den opp 15,8 prosent, mens den har falt 11,6 prosent den siste måneden. Fiducia Ltd. sitter totalt på 29.661.755 aksjer til en verdi av 3.428,9 millioner kroner.