Aksjer sendte Saga Tankers i pluss

STEG I KURS: Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær i Saga Tankers med 65 prosent av aksjene. Foto: Anette Karlsen

Saga Tankers hadde bare 5,1 millioner kroner i driftsinntekter i fjerde kvartal, men invsteringsporteføljen la på seg 46 millioner og bidro til 51,1 millioner i samlede inntekter og et resultat før skatt på 41,5 millioner.

Aksjeporteføljen utgjør 215,3 millioner kroner og består av aksjer hovedsaklig i SD Standard Driling og Vistin Pharma.

Med bakgrunn i en sterk balanse ønsker selskapet å jakte nye investeringer. Øystein Stray Spetalen er største eier i selskapet med 65 prosent av aksjene. Torstein Tvenge og Arne Fredly eier henholdsvis 7,8 og 3,5 prosent.

Saga Tankers

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter51,15,2
Driftsresultat41,8-79,5
Resultat før skatt41,5-79,7
Resultat etter skatt--