SFL tar nye nedskrivninger på Solstad

John Fredriksens SFL Corp. nedskriver ytterligere 34 millioner dollar, tilsvarende 317 millioner kroner, på skip utleid til Solstad Offshore.

STYRER BUTIKKEN: Ole B. Hjertaker kan konstatere at SFL Corp. sitter med en betydelig finansiell løfteevne etter aksjesalg og etter å ha lagt ut et nytt obligasjonslån og er klar for nye investeringer. Foto: Iván Kverme
Shipping

Fjerdekvartalsregnskapet til det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen, SFL Corp., tynges av nedskrivninger på 34,1 millioner dollar på fem skip som har vært på kontrakter til offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore i Skudeneshavn.

Dette kommer i tillegg til nedskrivninger med 35,7 millioner dollar for ett år siden på de samme fartøyene og bringer totalen opp i vel 650 millioner kroner. 

Skipene det gjelder har i utgangspunktet vært utleid til et datterselskap av kriserammede Solstad.

I OPPLAG SIDEN 2016: «Sea Jaguar» (bildet)  og to andre ankerhåndteringsbåter har ligget i opplag siden 2016. Nå får eieren, SFL Corp., dem tilbake og gjør nye nedskrivninger på sitt supplyengasjement. Foto: Solstad Offshore

– Utfordrende

– Restruktureringsprosessen pågår fremdeles, men på grunn av de utfordrende markedsutsiktene har vi sammen med Solstad besluttet å terminere kontrakten for tre av skipene, sier SFLs finansdirektør Aksel C. Olesen.

To av skipene er solgt til en tredjepart og et vil ifølge ham bli resirkulert på et norsk verft i henhold til EU-regler, såkalt «green recycling».

– På grunn av disse transaksjonene og usikkerheten omkring de to siste skipene har vi valgt å ta en nedskrivning for å være konservative, sier Olesen.

Han sier at beløpet utgjør mindre enn 1 prosent av SFL Corps balanse og heller ikke vil ha noen innvirkning på ordrereserven. Det skyldes at backlogen fra disse skipene allerede var tatt ut i 2018.

Da ble fremtidige driftsinntekter på cirka 75 millioner dollar fjernet fra kontraktsreserven i daværende Ship Finance International.

Ankerhåndteringsbåtene «Sea Leopard», «Sea Jaguar» og «Sea Cheetah» og plattformforsyningsskipene «Sea Pike» og «Sea Halibut» ble kjøpt fra Deep Sea Supply i 2007 og 2008.

PENGER PÅ BOK: – Vi har betydelig investeringskapasitet og er godt posisjonert og kapitalisert til å vokse videre, sier SFL Corps finansdirektør Aksel C. Olesen. Foto: Eivind Yggeseth

Stor investeringskapasitet

Olesen beskriver fjerde kvartal som en relativt rolig periode for SFL, men fremhever at selskapet frigjorde over 100 millioner dollar fra salg av Frontline-aksjer.

– Ved årsslutt hadde vi mer enn 225 millioner dollar i cash, pluss at vi tidlig i januar hentet 600 millioner kroner i et obligasjonslån til attraktive betingelser. SFL har derfor betydelig investeringskapasitet.

– Sålen i bunnen er der som tidligere, med mer enn 3,6 milliarder dollar i ordrereserve – noe som gir svært god visibilitet på kontantstrømmen fremover. Cirka 90 prosent av hyren – utleieinntektene for skipene – på 159 millioner dollar i kvartalet kom fra denne ordrereserven, sier finansdirektøren.

Utbyttefesten forsetter som før; fjerde kvartal i fjor ble det 64. kvartalet på rad med overføringer til aksjonærene. Utbyttet på 0,35 dollar pr. aksje er på linje med de foregående tremånedersperiodene.

Siden starten i 2004 har SFL Corp/Ship Finance utbetalt cirka 27 dollar i utbytte pr. aksje, eller rundt 2,3 milliarder dollar totalt.

På markedssiden ser SFL flere investeringsmuligheter på grunn av det utfordrende klimaet for bank- og egenkapital til shipping. Europeiske banker som tradisjonelt har vært ledende på utlån til shipping trekker seg tilbake av regulatoriske grunner.

Diversifisert verktøykasse

– SFL har i motsetning til rene finansielle alternativer en diversifisert verktøykasse hvor vi kan tilby timecharter, bareboat-charter og senior lånestrukturer, noe som gir oss en unik fleksibilitet og tilgang til flere transaksjoner, sier Olesen.

Ifølge ham så selskapet i fjor på transaksjoner verdt over 22 milliarder dollar, eller mer enn fire ganger størrelsen på dagens portefølje i SFL.

– Sånn sett er det egentlig tilfeldig at vi investerte mer i 2018 enn i 2019, men vi er selektive og forsiktige og tror at det vil lønne seg i lengden. Vi har betydelig investeringskapasitet og er godt posisjonert og kapitalisert til å vokse videre. I mellomtiden gleder vi oss over god løpende cashflow og dividendekapasitet for aksjonærene våre, sier Olesen.

John Fredriksen eier cirka 25 prosent av SFL Corp. gjennom Hemen Holding.

SFL CORP.

Mill. USD4. kv./194. kv./18Helår 2019
Driftsinntekter119,996,1458,8
Driftsresultat20,238,6137,8
Resultat23,620,189,2

SFL CORP.

  • Det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen het tidligere Ship Finance International. Er børsnotert i New York.
  • Ble opprinnelig spunnet av fra tankrederiet Frontline, men senere er flåten betydelig utvidet.
  • Etter kjøpet av tre containerskip og tre store råoljetankskip i tredje kvartal består flåten av totalt 92 skip og rigger.
  • Ved årsskiftet satt SFL Corp. med kontrakter som sikrer samlede driftsinntekter på 3,7 milliarder dollar, tilsvarende vel 24 milliarder kroner.
  • Gjennom Hemen Holding er John Fredriksen største eier med cirka 25 prosent av aksjene.
sfl corporation
aksel c. olesen
solstad offshore
john fredriksen
hemen holding
Nyheter
Shipping
Oljeservice
Børs