Solstad Offshore og SFL terminerer kontrakt

STOPP: Solstad Offshore og SFL Corporation stanser en avtale for blant annet "Sea Jaguar".  Foto: Solstad Offshore
Shipping

Solstad Offshore og SFL Corporation opplyser at de har blitt enige om å terminere kontraktene for de tre AHTS-ene "Sea Cheetah", "Sea Jaguar" og "Sea Leopard". Det ventes at skipene vil bli levert tilbake til SFL i løpet av det første kvartalet. 

Solstad Offshore og SFL har avtale for ytterligere to andre fartøy. De vil ikke bli påvirket av denne termineringen. 

solstad offshore
sfl corporation
Nyheter
Shipping
Børs