Wilson fornyer avtaler til høyere rater

Mens rederiene som eier store tørrlastskip sliter med et nattsvart marked får Wilson mer betalt for lastene enn i fjor.

STOR FLÅTE: Wilson-skipene er et fast innslag ved kaier langs norskekysten. Innen månedsskiftet vil Bergen-rederiets flåte av mindre tørrlastskip telle 116 fartøyer, hvorav 94 er eiermessig kontrollert. Foto: Anders Horntvedt
Shipping

– Vi leverer på tross av svak europeisk utvikling, særlig på slutten av året. Kanskje ikke som bulldoseren Erling Braut Haaland, men fundamentet vårt er solid, sier Wilson-sjefen Øyvind Gjerde til Finansavisen.

Fra rederikontorene på Bradbenken i Bergen styrer han en av de største aktørene i nisjen for mindre tørrlastskip og driver nå 112 fartøyer, hvorav 90 eies av selskapet. De varierer i størrelse mellom 1.500 og 8.500 dødvekttonn.

Ytterligere fire skip overtas innen utgangen av måneden.

Rekordår

Wilson hadde driftsinntekter på 70,2 millioner euro i fjerde kvartal, nesten likt med 71,3 millioner euro samme tid 2018.

Driftsresultat ble 3,8 millioner euro, en oppgang på én million euro. Resultat før skatt gikk opp med knappe 0,7 millioner euro til 2,1 millioner euro. 

Når året sees under ett kom driftsinntektene opp i 276,7 millioner euro, den høyeste omsetningen i rederiet noensinne.

Strategien er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige sjøveis transport­tjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere seilingsmønsteret og sikre en stabil inntjening over tid.

Høyere ratenivå

I kvartalsrapporten påpeker Gjerde og styret at handelskonflikter, Brexit, usikkerhet rundt effektene av coronaviruset og generell lav industriproduksjon i Europa kan føre til lavere etterspørsel etter industriprodukter.

– Det er som alltid i denne bransjen tøff konkurranse og et fragmentert marked, sier rederisjefen.

Samtidig ser rederiet fornyelser av kontrakter på et høyere ratenivå for 2020 enn for 2019, og en gunstig tilbudsside.

Kombinert med et fortsatt stabilt kostnadsnivå mener Wilson at grunnlaget dermed er tilstede for at selskapet skal bedre driftsresultatet i år sammenlignet med i fjor.

Det er en helt annen situasjon enn den rederiene som driver store bulkcarriere nå befinner seg i. John Fredriksens Golden Ocean Group og andre selskaper som eier capesize-carriere – store malmskip – må ta til takke med dagrater som ikke en gang dekker de rene driftskostnadene.

Første kvartal er vanligvis preget av dårlige værforhold, og starten på det nye året har ikke vært noe unntak fra denne regelen for Wilson. Men på tross av dette venter selskapet at den første tremånedersperioden blir på nivå med fjerde kvartal.

PÅ BØRS I 15 ÅR: Adm. direktør Øyvind Gjerde og hovedaksjonær og styreleder Kristian Eidesvik tok rederiet på børs i 2005. Foto: Geir Harald Aase

Nytt utbytte

Om coronaviruset sier Gjerde at «vi vet jo ikke hva som skjer i morgen, men så langt har det ikke hatt noen effekt på vår virksomhet».

I oktober-desember var nettoinntjeningen pr. skip pr. dag 3.597 euro, cirka 2 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Kontraktsdekningen i fjerde kvartal var på 53,5 prosent.

Inkludert leasingforpliktelser var den rentebærende gjelden ved årsskiftet 162 millioner euro, tilsvarende 1,62 milliarder kroner basert på onsdagens vekslingskurs. I banken har Wilson 25,9 millioner euro.

Den bokførte egenkapitalandelen er 37,5 prosent av en totalbalanse på vel 317 millioner euro.

Styret foreslår i forbindelse med årsavslutningen at det betales et utbytte på 60 øre pr. aksje, tilsvarende 26,3 millioner kroner. Det kommer på toppen av 50 øre i fjor høst.

Caiano, som kontrolleres av Wilson-styrets leder Kristian Eidesvik, er største aksjonær med en eierandel på 86,54 prosent.

På Oslo Børs ble rederiet sist omsatt til kurs 21,60 kroner pr. aksje, som gir selskapet en verdi på 947 millioner kroner.

Wilson

(Mill. EUR)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter
70,271,3
Driftsresultat3,82,8
Resultat før skatt2,11,5
Resultat etter skatt31,1
wilson
øyvind gjerde
kristian eidesvik
oslo børs
coronaviruset
Nyheter
Shipping
Børs