Tomini Shipping vil hente penger i Norge

Et tørrlastrederi i Dubai skal hente penger til nye skipskjøp og videre vekst i det norske kapitalmarkedet.

BLANT DE NYESTE: «Tomini Felicity» på 64.000 dødvekttonn ble levert fra Coscos Yangzhou-verft i Kina i forrige måned. Ytterligere tre nybygg, kamsarmaxere på 82.000 dødvekttonn, ferdigstilles i perioden fra juli i år til januar neste år. Foto: Tomini Group
Shipping

Tomini Shipping er tatt opp til notering på OTC-listen i Oslo. Rederiet har en flåte på 12 tørrlastskip i ultra- og supramax-klassene og tre 82.000-tonnere under bygging for levering frem til januar neste år.

Men planen er å vokse og benytte OTC-noteringen til å hente friske penger for å bygge opp en større bulkflåte.

– Vi valgte Oslo fordi byen er det viktigste markedet for shipping og maritim industri i verden etter New York, sier en talskvinne for Tomini Shipping, Sinead Brady, til TradeWinds onsdag.

Hun beskriver beslutningen om å gå på OTC som en viktig milepæl i Tominis historie og sier Oslo var «det beste valget for oss som er et tørrlastrederi». Ifølge henne er ambisjonen nå å vokse gjennom kjøp av flere skip, noe noteringen skal berede grunnen for ved at man kan gjennomføre kapitalutvidelser.

EIER OG SJEF: Imtiaz Shaikh er tredje generasjons reder i Tomini Group i Dubai. Foto: Tomini Group

Fra London til Dubai

– Nå som vi er på OTC vil Tomini Shipping bli fulgt av investorer som kjenner bransjen. Når timingen er rett vil vi henvende oss til kapitalmarkedene, sier Brady.

Introduksjonen på OTC-listen kommer etter en periode med kraftige fall i tidscerteparti-ratene og dermed i inntjeningen for de fleste typer bulkcarriere.

For supramax-ere, skip rett under 60.000 dødvekttonn, var snittinntjeningen i forrige uke nede i 5.200 dollar pr. dag, ifølge Clarksons Platou Shipbrokers.

Slike skip har hatt en gjennomsnittsinntjening på 9.700 dollar dagen dersom man ser på ratestatistikken for de siste 52 ukene.

Tomini Shipping er eid av rederiets styreleder Imtiaz Shaikh, som er tredje generasjon i selskapet. Det ble etablert i 1952, den gang under navnet United Oriental Steamship Company, og virksomheten besto til å begynne med i transport av bomull mellom Pakistan og Bangladesh.

30 år senere inngikk Shaikh-familien, som da var bosatt i London, en samarbeidsavtale med det danske operatørselskapet Alpina Chartering om befraktningen, det vil si den kommersielle driften, av flåten.

I 2004 flyttet Shaikh til Dubai, der selskapet nå er basert.

WBC blant kundene

Når de tre nybyggene av kamsarmax-typen er ferdigstilt på det kinesiske verftet Taizhou Kouan shipyard vil flåten telle 15 skip med en gjennomsnittsalder på cirka tre år. De to eldste skipene er bygd i 2010 og hele ni i perioden fra 2017 og fremover.

Alle skipene er registrert i skipsregisteret på Marshall Islands.

Blant Tomini Shippings kunder er Christen Sveaas' Western Bulk Chartering (WBC) i Oslo, det danske rederiet Norden, tyske Oldendorff, Centurion Bulk, Cargill og Hudson Shipping Lines.

I 2018 seilte rederiet inn driftsinntekter på 53,3 millioner dollar og satt igjen med et nettoresultat på 9,1 millioner dollar. Samtidig var den bokførte egenkapitalen 210 millioner dollar, som tilsvarte en egenkapitalandel på 65,8 prosent. 

Av presentasjonsmaterialet i forbindelse med noteringen i Oslo fremgår det at meglerhuset Fearnley Securities bistår Tomini Shipping med selskapets planer.

Tørrlastrederiet Belships, som er notert på Oslo Børs, eier og driver bulkcarriere av samme type og presenterer sine fjerdekvartalstall i morgen fredag. Hittil i år er Belships-aksjen ned 11,72 prosent.

Eide Knudsen-familien i Bergen eier og driver Spar Shipping og har en stor flåte med skip av samme type og størrelse som Tomini.

tomini
western bulk chartering
otc-listen
imtiaz shaikh
alpina chartering
belships
spar shipping
eide knudsen
clarksons platou shipbroking
sinead brady
Nyheter
Shipping
Børs