Diana Shipping tapte penger i fjerde kvartal

Nedskrivninger og tap på salg av skip trakk ned for tørrlastrederiet.

SOLGT: Diana Shipping meldte tidligere i februar om salg av capesize-fartøyet «Norfolk» på 164.218 dødvekttonn for nær 86 millioner kroner. Foto: Diana Shipping
Shipping

Tørrlastrederiet Diana Shipping gikk med et underskudd på 14,0 millioner dollar etter skatt i fjerde kvartal, fremgår det av rederiets kvartalsrapport.

Det tilsvarer rundt 130 millioner kroner.

Nedskrivninger på 6,5 millioner dollar og 3,3 millioner dollar i tap på salg av fartøyer tynget, forklarer selskapet.

I fjerde kvartal 2018 gikk Diana Shipping med et overskudd på 2,9 millioner dollar.

Lavere rater, lavere inntekter

Befraktningsinntektene i fjerde kvartal beløp seg til 51,5 millioner dollar, ned fra 62,9 millioner i fjerde kvartal 2018.

Selskapet forklarer inntektsnedgangen med lavere befraktningsrater i perioden.

I tillegg peker Diana på at selskapet kvittet seg med to fartøyer i desember 2018 og seks fartøyer i løpet av fjoråret.

Tap også i hele 2019

Samlet i 2019 ble Diana Shippings nettoresultat minus 10,5 millioner dollar, tynget av totale nedskrivninger på 14,0 millioner. De samlede tapene fra fartøyssalg oppgis til 6,2 millioner.

Befraktningsinntektene i fjor var på tilsammen 220,7 millioner dollar, mot 226,2 millioner i 2018.

Resultatet i 2018 var positivt på 16,6 millioner dollar.

Diana Shipping holder til i Athen, men er børsnotert i New York. Selskapet har også et obligasjonslån notert på Oslo Børs.

diana shipping
kvartalsrapport
tørrlast
new york stock exchange
oslo børs
Nyheter
Shipping
Børs